Szukam informacji z zakresu termomodernizacji

Szukam informacji z zakresu termomodernizacji

Wiele budynków publicznych wymaga odnowienia – czy przewidziane zostały dofinansowania na ten cel?

W ramach 11 osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej możliwe będzie m.in. dofinansowanie na: 

  • modernizacje, renowację budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; 
  • przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym.

Należy mieć na uwadze, że realizowane będą projekty wskazane w programie rewitalizacji (PR).