Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć analizy, raporty i podsumowanie, które zostały przygotowane na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego.

Dostępne 19 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za III kwartał 2016 r. | PDF, 2.03MB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów,
projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Pozostałe formaty: XLS, 921.00KB

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport końcowy | PDF, 3.00MB

Raport zawiera szczegółowe wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, które było realizowane w okresie od listopada 2015 roku do listopada 2016 roku. Celem głównym badania była ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu wyboru i oceny projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań/poddziałań oraz naborów obejmowała odpowiednio: 

  1. ocenę ex-ante (ocena systemu oceny i wyboru projektów, w tym dokumentacji konkursowej/regulaminu naboru oraz kryteriów wyboru projektów przed uruchomieniem oraz w trakcie trwania naboru),
  2. ocenę ex-post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów, w tym kryteriów wyboru projektów dla naborów zakończonych).
badania, rozwój, innowacje

Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020 - raport cząstkowy | PDF, 1.65MB

Opracowanie stanowi raport cząstkowy z badania pn. „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W zakresie przedmiotowym raport cząstkowy obejmuje analizę i ocenę kryteriów wyboru projektów, tj. zestawu określonych wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z publicznych środków wspólnotowych. Niniejszy raport cząstkowy odnosi się głównie do oceny ex ante kryteriów wyboru projektów, tj. jeszcze przed ogłoszeniem naboru.

badania, rozwój, innowacje

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego | PDF, 1.52MB

Dokument zawiera zbiór wybranych danych dotyczących obszarów oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) tj. rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji. Podsumowanie każdego obszaru stanowią rekomendacje dla wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej materiał sporządzany będzie co dwa lata poczynając od roku 2016.

praca i integracja społeczna

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za II kwartał 2016 r. | PDF, 429.00KB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów, projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Pozostałe formaty: xls, 913.50KB

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za I kwartał 2016 r. | PDF, 3.47MB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów, projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Pozostałe formaty: xls, 1.12MB

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Sprawozdanie roczne za 2015 rok | ZIP, 2.96MB

20 maja 2016 r. Komitet Monitorujący Regionalny Program Województwa Małopolskiego zatwierdził Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zawiera ono kluczowe informacje na temat wdrażania Programu w roku 2015.

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za IV kwartał 2015 r. | ZIP, 305.28KB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów, projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za III kwartał 2015 r. | PDF, 783.83KB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów, projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

Pozostałe formaty: xls, 474.50KB

Informacja kwartalna z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za II kwartał 2015 r. | ZIP, 93.89KB

Dokument zawiera kluczowe informacje na temat wdrażania Programu, m.in. dotyczące naborów, projektów pozakonkursowych, postępu finansowo-rzeczowego i wskaźników, a jego zakres jest zgodny z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.