Pobierz poradniki i publikacje

Dostępne 27 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Mamy dla Ciebie miliardy euro. Regionany Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 | PDF, 541.72KB

Nowy małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) otrzyma 2 878 mln EUR i będzie drugim największym (po śląskim) programem regionalnym w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 region otrzyma blisko miliard euro więcej. Folder prezentuje nowy Program.

Festiwal Funduszy Europejskich Wstęp Wolny - Małopolska myśli o kulturze | PDF, 5.39MB

Zobaczmy, jak wokół nas, każdego dnia rozkwita kultura. Dzieje się tak także dzięki zaangażowaniu Funduszy Europejskich. I odpowiedzmy na zaproszenie do wspólnego odwiedzania ogrodów kultury w Małopolsce. Gdzie one są? O tym jest ta publikacja.

kultura i sztuka

Małopolska. Będzie się działo! | PDF, 20.27MB

Nowy małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (RPO) otrzyma 2 878 mln EUR i będzie drugim największym (po śląskim) programem regionalnym w Polsce. W porównaniu z okresem 2007-2013 region otrzyma blisko miliard euro więcej. Folder prezentuje nowy Program.

Wskazania dotyczące zakresu wsparcia w przyszłym Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, planowanych efektów, planowanych kwot dofinansowania na poszczególne rodzaje projektów bazują na wersji projektu tego programu z dnia 1 kwietnia 2014, przygotowanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego i przekazanej do negocjacji z Komisją Europejską.

Małopolska myśli o innowacjach | PDF, 323.21KB

Artykuł opisujący priorytet I. „Gospodarka wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

badania, rozwój, innowacje

Małopolska myśli o technologiach cyfrowych | PDF, 322.95KB

Artykuł opisujący priorytet II. „Cyfrowa Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

telekomunikacja i e-usługi

Małopolska myśli o przedsiębiorcach | PDF, 322.76KB

Artykuł opisujący priorytet III. „Przedsiębiorcza Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

rozwój firm

Małopolska myśli o czystym powietrzu | PDF, 323.49KB

Artykuł opisujący priorytet IV. „Regionalna polityka energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

energetyka

Małopolska myśli o środowisku | PDF, 323.01KB

Artykuł opisujący priorytet V. „Ochrona środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ochrona środowiska

Małopolska myśli o kulturze i turystyce | PDF, 323.15KB

Artykuł opisujący priorytet VI. „Dziedzictwo regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

kultura i sztuka

Małopolska myśli o transporcie | PDF, 323.80KB

Artykuł opisujący priorytet VII. „Infrastruktura transportowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

transport

Małopolska myśli o zatrudnieniu | PDF, 322.96KB

Artykuł opisujący priorytet VIII. „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna

Małopolska myśli o włączeniu społecznym | PDF, 324.18KB

Artykuł opisujący priorytet IX. „Region spójny społecznie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

praca i integracja społeczna