Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dowiedz się więcej o dofinansowaniach zwrotnych - innym sposobie na wsparcie Twojej inwestycji.

Dotacje to atrakcyjne bezzwrotne środki dla firm, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki. Nie są to jednak środki, które rozwiązywałyby powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje.

Temu zaradzić mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne, które w latach 2014-2020 będzie przeznaczone głównie na:

  • wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • wdrażanie wyników prac B+R,
  • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
  • wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Ważne

Trwają prace mające na celu określenie zakresu i obszarów wykorzystania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020.