Przeczytaj opracowania i analizy w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dostępne 18 publikacji z
  • wszystkich kategorii.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 8 listopada 2017 | PDF, 360.58KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 8 listopada 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 2 października 2017 | PDF, 359.01KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 2 października 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 sierpnia 2017 | PDF, 362.37KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 31 sierpnia 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 31 lipca 2017 | PDF, 362.44KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 31 lipca 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 19 lipca 2017 | PDF, 362.03KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 19 lipca 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 19 czerwca 2017 | PDF, 362.01KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 19 czerwca 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 3 maja 2017 | PDF, 362.36KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 3 maja 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 2 kwietnia 2017 r. | PDF, 360.33KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 2 kwietnia 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 28 lutego 2017 r. | PDF, 360.15KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 28 lutego 2017 r.

Postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 - stan na 30 stycznia 2017 r. | PDF, 362.58KB

Sprawdź postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na dzień 30 stycznia 2017 r.

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego | PDF, 1.52MB

Dokument zawiera zbiór wybranych danych dotyczących obszarów oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) tj. rynku pracy, włączenia społecznego oraz edukacji. Podsumowanie każdego obszaru stanowią rekomendacje dla wdrażania EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej materiał sporządzany będzie co dwa lata poczynając od roku 2016.

praca i integracja społeczna

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie | PDF, 375.82KB

Opracowanie ma na celu przedstawienie modelu funkcjonowania mieszkań wspomaganych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

praca i integracja społeczna