Skorzystaj z systemu informatycznego

Podczas wnioskowania o dofinansowanie oraz rozliczania projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będziesz korzystał z dwóch systemów informatycznych.

e-RPO

Nowoczesny system informatyczny o nazwie e-RPO to Lokalny System Informatyczny wspomagający proces wyboru projektów i kontraktacji, który zapewni obsługę procesu aplikowania i wdrażania projektu w formie elektronicznej. Jest on wykorzystywany również do składania zaktualizowanych po zmianach wniosków o dofinansowanie projektu.

Wejdź do systemu e-RPO  

Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (.pdf, 70 KB)

Ważna informacja

Główne zmiany w "Regulaminie korzystania z systemu e-RPO" przyjętym 11 lutego 2016 to:

1. Nie zaleca się korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox . Używając przeglądarkę Mozilla Firefox, część funkcjonalności systemu e-RPO może być niedostępna lub nie będzie działać poprawnie.

2. Możliwość wystąpienia przerw technicznych systemu e-RPO w godzinach od 20:00-24:00.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1 MB)

SL2014

SL2014 to aplikacja główna Centralnego Systemu Teleinformatycznego – stworzona przez Ministerstwo Rozwoju – która zapewni obsługę procesu rozliczania i kontroli projektu w formie elektronicznej. Umożliwia ona także pełną komunikację w formie elektronicznej pomiędzy beneficjentem a instytucją nadzorującą realizację projektu. Konta zostaną utworzone automatycznie po wprowadzeniu umowy do systemu SL2014 przez właściwą instytucję, a beneficjenci otrzymają informację o utworzeniu konta i sposobie logowania na adres poczty elektronicznej, który podali we wniosku o dofinansowanie dla osoby uprawnionej.

Wejdź do systemu SL2014

Podręcznik Beneficjenta SL2014 (.pdf, 7,37 MB) - obowiązuje od 1 maja 2017 r.

Podręcznik Beneficjenta SL2014 (.pdf, 7,16 MB) - obowiązuje od 10 marca do 30 kwietnia 2017 r.

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (.pdf, 76 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej (doc, 60 KB)

Zobacz instrukcję multimedialną SL2014  

Aplikacja ADU_EFS

Aplikacja ADU_EFS_1.0 została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju dla beneficjentów w celu do otrzymywania zagregowanych danych wskaźnikowych w odniesieniu do poszczególnych projektów w oparciu o wyeksportowane z SL 2014 pliki formularzy monitorowania uczestników. Aplikacja działa w trybie off-line, a plik weryfikuj_1.0 pozwala zweryfikować sumę kontrolną.

Aplikacja umożliwia agregowanie informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników. Aktualnie aplikacja odnosi się do wskaźników znajdujących się na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014).  

Korzystając z aplikacji należy mieć na uwadze, że zlicza ona wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. W przypadku wskaźników produktu dotyczących formy wsparcia w postaci szkoleń czy usług rozwojowych beneficjent powinien zweryfikować uzyskany w podsumowaniu aplikacji wynik, jeśli w projekcie któryś z uczestników otrzymał wskazane formy wsparcia kilkukrotnie. Wówczas taka osoba powinna zostać wykazana we wskaźnikach odnoszących się do tych form wsparcia raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia w projekcie. Wskazany problem może potencjalnie wystąpić również przy takich formach jak: program typu outplacement, program zdrowotny, wyposażenie w sprzęt TIK, doposażenie/wyposażenie w sprzęt (inny niż TIK).

Aplikacja ADU_EFS_1.1 wraz z plikiem weryfikuj_1.1  (.zip, 760 KB)