Szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Kraków

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 20.05.2016 09:30 do 20.05.2016 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 18 maja br. do godz. 10.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.