Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 26.04.2019 10:00 do 26.04.2019 16:00
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10, I piętro, sala konferencyjna

Uwaga!


Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. „Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym” zaplanowane w Chrzanowie w dniu 26 kwietnia br. zostało odwołane. Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego spotkania prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chrzanowie 12 616 03 92 fem_chrzanow@umwm.pl.
Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Działania 8.5 RPO WM Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, którymi są:

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

  • Przedsiębiorcy i pracodawcy,
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • Partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • Organizacje pozarządowe.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie specjalnych potrzeb. Można to zrobić dzwoniąc pod nr 12 29 90 745 lub 12 616 03 92 lub pisząc maila na:  fem_chrzanow@umwm.pl

Dzięki temu, będziemy mogli odpowiednio przygotować miejsce spotkania i zapewnić Państwu stosowny komfort podczas udziału w spotkaniu.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.