Szkolenie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT, Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 24.04.2019 10:00 do 24.04.2019 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności do organów prowadzących ośrodki wychowania przedszkolnego.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do wcześniejszego przesyłania pytań dotyczących konkursu na adres: fem_tarnow@umwm.pl oraz fem_nowy sacz@umwm.pl, z dopiskiem w tytule: "Dotyczy szkolenia dla Wnioskodawców Poddziałania 10.1.1 RPO WM, Poddziałania 10.1.2 RPO WM”. Odpowiedzi zostaną udzielone na sesji pytań w trakcie szkolenia.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 0 616 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl.

W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 19 marca 2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 06 16 lub elektronicznie na adres fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.