Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 29.03.2017 10:00 do 29.03.2017 16:00
Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), sala 106 – I piętro

Uwaga!

Szkolenie zostało przeniesione na dzień 11 kwietnia 2017 r.

***

Uczestnicy spotkania

Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz  jednostek samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, zainteresowane projektami z zakresu uzupełnienia potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu ośrodków innowacji takich jak: parki technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne, parki naukowo-przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii, w szczególności w zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych w szczególności na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw technologicznych, z uwzględnieniem przedsiębiorstw technologicznych w początkowej fazie działalności, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 27 marca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 03 71 lub elektronicznie na adres: fem_nowysacz@umwm.pl

UWAGA! W przypadku chęci rezygnacji z udziału w spotkaniu bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu najpóźniej do dnia 27 marca br. do godz. 16:00 telefonicznie pod numer (12) 616 03 71 lub elektronicznie na adres fem_nowysacz@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.