Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 05.10.2017 10:00 do 05.10.2017 15:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106, I piętro

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 3 października 2017 r. do godz. 14.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!!!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, do uczestnictwa w ww. spotkaniu uprawnione będą maksymalnie dwie osoby reprezentujące jednostkę wnioskującą o wsparcie.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.