Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (Typ projektu B)

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 22.06.2017 09:30 do 22.06.2017 16:00
Kraków, ul. Wielicka 72B, sala 106

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.6.1 Typ projektu: B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj. wszystkich podmiotów – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 20 czerwca br. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na: fem@umwm.pl

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.