Szkolenie w Krakowie dla wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego - Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR

Kategoria: jak uzyskać dofinansowanie
od 06.05.2019 10:00 do 06.05.2019 14:30
Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

Uwaga


Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie zostało odwołane.
Zainteresowanych uzyskaniem informacji związanych z tematyką wymienionego spotkania prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Krakowie 12 616 06 16 fem@umwm.pl
Za wszelkie zmiany i problemy związane z odwołaniem spotkania, serdecznie przepraszamy.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie jest adresowane do potencjalnych beneficjentów poddziałania 5.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa.

Uwagi

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Celem odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnościami, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr (12) 616 06 16 lub elektronicznie na:  fem@umwm.pl.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.