Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działań wdrażanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

PDF 0,78 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Wersje archiwalne (8)

Załączniki(14)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

PDF 1,19 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

PDF 1,91 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku

PDF 0,22 MB
Wersja obowiązująca od 27.10.2016

Założenia do analizy finansowej – projekty inwestycyjne

PDF 0,95 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Założenia do analizy finansowej – projekty nieinwestycyjne

PDF 0,31 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów

PDF 0,59 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

PDF 0,50 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017

Katalog definicji wskaźników dla trybu pozakonkursowego

PDF 2,31 MB
Wersja obowiązująca od 10.10.2017