Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

Regulamin oceny projektów znajdujących się w „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego”, które ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań wdrażanych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości przyjęty uchwałą nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony uchwałą nr 110/16 Zarządzu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 164/16 Zarządu Województwa Małopolskiego (1.3 B REGIONALNY PROGRAM ROZWIJANIA CENTRÓW TRANSFERU WIEDZY), zmieniony Uchwałą 1002/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 1434/16 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1515/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 535/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą 1394/17 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 42/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego, zmieniony Uchwałą Nr 929/18 Zarządu Województwa Małopolskiego oraz 1096/18 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Dokument

Regulamin przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020

PDF 0,34 MB
Wersja obowiązująca od 19.06.2018

Wersje archiwalne (10)

Załączniki(2)