Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości

Wytyczne określają ogólne zasady w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014- 2020) i są skierowane do Instytucji uczestniczących w realizacji RPO WM 2014-2020 do stosowane przez nie oraz stosowane przez Beneficjentów.

Dokument

Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości

PDF 0,14 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2017

Załączniki(1)

Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości

PDF 0,15 MB
Wersja obowiązująca od 03.01.2017