Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 85 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

Planowany
od 06.03.2017 do 28.12.2017, RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17
Opublikowano: 01.02.2017
RPO 5.1.1

Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektów D. przeciwdziałanie ruchom masowym

Planowany
od 28.02.2017 do 28.04.2017, RPMP.05.01.01-IZ.00-12-019/17
Opublikowano: 25.01.2017
RPO 5.1.1

Poddziałanie 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typ projektów A, B i C Retencjonowanie wody

Planowany
od 27.02.2017 do 28.04.2017, RPMP.05.01.01-IZ.00-12-018/17
Opublikowano: 25.01.2017
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Aktualny
od 17.02.2017 do 13.03.2017, RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17
Opublikowano: 18.01.2017
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 13.02.2017 do 17.02.2017, RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17
Opublikowano: 10.02.2017
RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Aktualny
od 31.12.2016 do 01.03.2017, RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Aktualny
od 31.12.2016 do 22.02.2017, RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończony
od 31.12.2016 do 21.02.2017, RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Aktualny
od 31.12.2016 do 28.02.2017, RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zakończony
od 31.12.2016 do 21.02.2017, RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16
Opublikowano: 30.11.2016