Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 64 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Aktualny
od 30.09.2016 do 02.11.2016, RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16
Opublikowano: 31.08.2016
RPO 3.1.2.

Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – SPR

Aktualny
od 30.09.2016 do 07.11.2016, RPMP.03.01.02-IZ.00-12-061/16
Opublikowano: 30.08.2016
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Aktualny
od 30.09.2016 do 02.11.2016, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16
Opublikowano: 30.08.2016
RPO 3.2.

Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Aktualny
od 30.09.2016 do 28.10.2016, RPMP.03.02.00-IP.01-12-065/16
Opublikowano: 30.08.2016
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Aktualny
od 26.09.2016 do 31.10.2016, RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16
Opublikowano: 26.08.2016
RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Aktualny
od 26.09.2016 do 28.10.2016, RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16
Opublikowano: 23.08.2016
RPO 6.1.2.

Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych

Zakończony
od 19.09.2016 do 19.10.2016, RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16
Opublikowano: 16.08.2016
RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Aktualny
od 06.09.2016 do 04.11.2016, RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16
Opublikowano: 04.08.2016
RPO 6.1.3.

Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Zakończony
od 29.08.2016 do 30.09.2016, RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16
Opublikowano: 25.07.2016