Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 56 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Planowany
od 16.08.2016 do 10.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16
Opublikowano: 13.07.2016
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Planowany
od 16.08.2016 do 13.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16
Opublikowano: 13.07.2016
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Aktualny
od 01.07.2016 do 31.10.2016, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Aktualny
od 01.07.2016 do 31.08.2016, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Aktualny
od 30.06.2016 do 29.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 30.06.2016
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Aktualny
od 30.06.2016 do 29.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 30.06.2016
RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Aktualny
od 30.06.2016 do 31.10.2016, RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Aktualny
od 30.06.2016 do 31.08.2016, RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16
Opublikowano: 25.05.2016
RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Aktualny
od 27.06.2016 do 30.09.2016, RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16
Opublikowano: 25.05.2016