Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 81 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Planowany
od 17.02.2017 do 13.03.2017, RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17
Opublikowano: 18.01.2017
RPO 10.1.2.

Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie Przedszkolne – SPR

Aktualny
od 31.12.2016 do 08.02.2017, RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 10.1.1.

Poddziałanie 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

Aktualny
od 31.12.2016 do 01.02.2017, RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Aktualny
od 31.12.2016 do 21.02.2017, RPMP.03.04.04-IP.01-12-094/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Aktualny
od 31.12.2016 do 28.02.2017, RPMP.03.04.05-IP.01-12-095/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Aktualny
od 31.12.2016 do 21.02.2017, RPMP.03.04.03-IP.01-12-093/16
Opublikowano: 30.11.2016
RPO 12.1.2.

Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

Aktualny
od 30.12.2016 do 28.04.2017, RPMP.12.01.02-IZ.00-12-103/16
Opublikowano: 29.11.2016
RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Aktualny
od 30.12.2016 do 10.02.2017, RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16
Opublikowano: 29.11.2016
RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Aktualny
od 30.12.2016 do 10.02.2017, RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16
Opublikowano: 29.11.2016
RPO 6.3.3.

Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

Aktualny
od 30.12.2016 do 17.02.2017, RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16
Opublikowano: 25.11.2016