Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 142 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 3.3.1.

Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski

Planowany
od 31.07.2018 do 18.09.2018, RPMP.03.03.01-IP.01-12-029/18
Opublikowano: 29.06.2018
RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

Aktualny
od 31.05.2018 do 28.08.2018, RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18
Opublikowano: 27.04.2018
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zakończony
od 28.05.2018 do 29.06.2018, RPMP.05.02.02-IZ.00-12-023/18
Opublikowano: 27.04.2018
RPO 6.1.4.

Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne – SPR

Aktualny
od 28.05.2018 do 27.07.2018, RPMP.06.01.04-IZ.00-12-022/18
Opublikowano: 26.04.2018
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończony
od 30.04.2018 do 29.05.2018, RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18
Opublikowano: 28.03.2018
RPO 3.4.3.

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Zakończony
od 30.04.2018 do 29.05.2018, RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18
Opublikowano: 28.03.2018
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
od 30.04.2018 do 02.10.2018, RPMP.01.02.03-IP.01-12-012/18
Opublikowano: 23.03.2018
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 30.03.2018 do 25.05.2018, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18
Opublikowano: 27.02.2018
RPO 8.4.2.

Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian

Zakończony
od 30.03.2018 do 16.04.2018, RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18
Opublikowano: 27.02.2018
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Zakończony
od 30.03.2018 do 27.06.2018, RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18
Opublikowano: 22.02.2018
RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Aktualny
od 28.02.2018 do 25.09.2018, RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18
Opublikowano: 26.01.2018