Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 49 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Planowany
od 01.07.2016 do 31.10.2016, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Planowany
od 01.07.2016 do 31.08.2016, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16
RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Planowany
od 30.06.2016 do 31.10.2016, RPMP.01.02.01-IP.01-12-038/16
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Planowany
od 30.06.2016 do 31.08.2016, RPMP.01.02.02-IP.01-12-039/16
RPO 10.1.3.

Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

Planowany
od 27.06.2016 do 30.09.2016, RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MSP

Planowany
od 27.06.2016 do 02.08.2016, RPMP.08.04.01-IP.02-12-040/16
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Planowany
od 17.06.2016 do 19.06.2017, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16
RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Planowany
od 06.06.2016 do 15.07.2016, RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Planowany
od 06.06.2016 do 31.10.2016, RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16
RPO 10.2.1.

Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Planowany
od 06.06.2016 do 15.07.2016, RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16