Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 167 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.3.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej

Planowany
od 31.03.2019 do 24.04.2019, RPMP.09.03.00-IP.01-12-003/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Planowany
od 31.03.2019 do 30.06.2019, RPMP.01.02.03-IP.01-12-011/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Planowany
od 31.03.2019 do 29.05.2019, RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/19
Opublikowano: 28.02.2019
RPO 8.4.1.

Poddziałanie 8.4.1. Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

Planowany
od 29.03.2019 do 24.04.2019, RPMP.08.04.01-IP.02-12-002/19
Opublikowano: 26.02.2019
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Aktualny
od 18.03.2019 do 15.07.2019, RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19
Opublikowano: 15.02.2019
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 14.03.2019 do 18.03.2019, RPMP.08.01.00-IP.02-12-004/19
Opublikowano: 13.03.2019
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 15.02.2019 do 22.02.2019, RPMP.08.02.00-IP.02-12-007/19
Opublikowano: 14.02.2019
RPO 3.2.

Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Aktualny
od 31.12.2018 do 02.04.2019, RPMP.03.02.00-IP.01-12-073/18
Opublikowano: 30.11.2018
RPO 3.4.5.

Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

Zakończony
od 30.11.2018 do 05.02.2019, RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18
Opublikowano: 31.10.2018
RPO 10.2.1.

Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Aktualny
od 30.11.2018 do 15.05.2019, RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18
Opublikowano: 25.10.2018
RPO 10.2.2.

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Aktualny
od 30.11.2018 do 15.05.2019, RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18
Opublikowano: 25.10.2018