Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 61 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Planowany
od 27.09.2016 do 21.10.2016, RPMP.08.06.02-IP.02-12-058/16
Opublikowano: 26.08.2016
RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Planowany
od 26.09.2016 do 28.10.2016, RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16
Opublikowano: 23.08.2016
RPO 6.1.2.

Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych

Planowany
od 19.09.2016 do 19.10.2016, RPMP.06.01.02-IZ.00-12-059/16
Opublikowano: 16.08.2016
RPO 7.1.3.

Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – SPR

Planowany
od 06.09.2016 do 04.11.2016, RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16
Opublikowano: 04.08.2016
RPO 6.1.3.

Poddziałanie 6.1.3. Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Planowany
od 29.08.2016 do 30.09.2016, RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16
Opublikowano: 25.07.2016
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Aktualny
od 16.08.2016 do 10.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16
Opublikowano: 13.07.2016
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Aktualny
od 16.08.2016 do 13.10.2016, RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16
Opublikowano: 13.07.2016
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Aktualny
od 01.07.2016 do 31.10.2016, RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Aktualny
od 01.07.2016 do 31.08.2016, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16
Opublikowano: 31.05.2016