Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 108 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.2.3.

Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Planowany
od 24.09.2017 do 22.11.2017, RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17
Opublikowano: 23.08.2017
RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Planowany
od 18.09.2017 do 16.10.2017, RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17
Opublikowano: 16.08.2017
RPO 5.3.2.

Poddziałanie 5.3.2. Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

Planowany
od 28.08.2017 do 27.10.2017, RPMP.05.03.02-IZ.00-12-072/17
Opublikowano: 25.07.2017
RPO 2.1.2.

Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne

Planowany
od 28.08.2017 do 28.09.2017, RPMP.02.01.02-IZ.00-12-071/17
Opublikowano: 25.07.2017
RPO 3.4.4.

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Aktualny
od 30.06.2017 do 31.08.2017, RPMP.03.04.04-IP.01-12-066/17
Opublikowano: 31.05.2017
RPO 1.2.3.

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Aktualny
od 30.06.2017 do 31.10.2017, RPMP.01.02.03-IP.01-12-065/17
Opublikowano: 31.05.2017
RPO 8.6.1.

Poddziałanie 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

Zakończony
od 30.06.2017 do 31.07.2017, RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17
Opublikowano: 30.05.2017
RPO 1.1

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Aktualny
od 30.06.2017 do 29.09.2017, RPMP.01.01.00-IZ.00-12-067/17
Opublikowano: 30.05.2017
RPO 4.3.3.

Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR

Aktualny
od 30.06.2017 do 29.12.2017, RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17
Opublikowano: 30.05.2017
RPO 9.2.2.

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Aktualny
od 30.06.2017 do 06.09.2017, RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17
Opublikowano: 30.05.2017
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zakończony
od 06.04.2017 do 10.05.2017, RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17
Opublikowano: 02.03.2017
RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

Zakończony
od 31.03.2017 do 24.05.2017, RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17
Opublikowano: 28.02.2017