Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 98 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 10.1.5.

Poddziałanie 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych

Zakończony
od 06.04.2017 do 10.05.2017, RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17
Opublikowano: 02.03.2017
RPO 9.2.1.

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

Aktualny
od 31.03.2017 do 24.05.2017, RPMP.09.02.01-IP.01-12-025/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 8.5.

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Zakończony
od 31.03.2017 do 19.04.2017, RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 9.1.2.

Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe

Zakończony
od 31.03.2017 do 10.05.2017, RPMP.09.01.02-IP-12-023/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 10.1.4.

Poddziałanie 10.1.4. Małopolska chmura edukacyjna

Aktualny
od 31.03.2017 do 26.07.2017, RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 11.2.

Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Aktualny
od 31.03.2017 do 30.06.2017, RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 11.1.2.

Poddziałenie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych

Aktualny
od 31.03.2017 do 08.06.2017, RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 11.1.1.

Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

Aktualny
od 31.03.2017 do 01.06.2017, RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17
Opublikowano: 28.02.2017
RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw

Aktualny
od 31.03.2017 do 31.08.2017, RPMP.01.02.01-IP.01-12-028/17
Opublikowano: 28.02.2017