Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2018:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 459 KB) - wersja z 24 lipca 2018 r.
Wykaz zmian do ostatniej wersji (.pdf, 385 KB)

Ważna informacja

W Ramowym Planie Realizacji Działań dla osi 1-13 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (.pdf, 341 KB) znajdziesz informacje o terminach naborów planowanych również w kolejnych latach. Pamiętaj jednak, że ten dokument podlega aktualizacjom.

Uwaga

Sprostowanie z Uchwały  nr 730/18 ZWM z dnia 8 maja 2018 roku

W związku z oczywistą omyłką w Uchwale Nr 288/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dniem 27 lutego 2018 r. polegająca na wpisaniu w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ C jako terminu rozpoczęcia czerwca 2018 roku zamiast sierpnia 2018 roku oraz w celu zapewnienia spójności między załącznikiem nr 1 a załącznikiem nr 2, dokonuje się sprostowań Uchwał Nr: 288/18 z 27 lutego 2018 r., 385/18 z 16 marca 2018 r. oraz 595/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 454 KB) - wersja z 19 czerwca 2018 r.
Wykaz zmian do ostatniej wersji (.pdf, 528 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 106 KB) - wersja z 22 maja 2018 r.
Wykaz zmian do ostatniej wersji (.pdf, 381 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 341 KB) - wersja z 12 kwietnia 2018 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 498 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 344 KB) - wersja z 16 marca 2018 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 480 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 105 KB) - wersja z 27 lutego 2018 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 505 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 108 KB) - wersja z 1 lutego 2018 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 376 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 (.pdf, 106 KB) - wersja z 16 stycznia 2018 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 376 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 136 KB) - wersja z 28 listopada 2017 r.

Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2017:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 136 KB) - wersja z 19 października 2017 r.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 140 KB) - wersja z 26 września 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 388 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 572 KB) - wersja z 22 sierpnia 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 380 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 132 KB) - wersja z 13 czerwca 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 500 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 (.pdf, 132 KB) - wersja z 30 marca 2017 r.
Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 404 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2017 (.pdf, 489 KB) - wersja z 5 stycznia 2017 r.  Wykaz zmian od ostatniej wersji (.pdf, 374 KB)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2017 (.pdf, 487KB) - wersja z 17 listopada 2016 r.

Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2016:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 129KB) - obowiązujący od 28 czerwca 2016 r.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 458 KB) -obowiązujący od 31 marca 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 368 KB) - obowiązujący od 29 grudnia 2015 r. 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2016 (.pdf, 377 KB) - obowiązujący od 24 listopada 2015 r.

Wersja aktualna Harmonogramu na rok 2015:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (.pdf, 301 KB) - obowiązujący od 15 października 2015 r.

Wersje archiwalne:

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2015 (.pdf, 296 KB) - obowiązujący od 29 września 2015 roku do 14 października 2015 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 na rok 2015. (.pdf, 260 KB) - obowiązujący od 14 maja 2015 roku do 28 września 2015 roku.  IZ RPO WM informuje, że planowany termin naborów określony w harmonogramie jest rozumiany jako termin ogłoszenia naboru.

Obowiązek publikacji informacji o planowanych terminach konkursów wynika z zapisów określonych w artykule 47 ustęp 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146). W związku z tym, że ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów będzie następować jedynie po przyjęciu programów operacyjnych, co wynika m.in. z konieczności wcześniejszego opracowania i zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów przez komitety monitorujące, publikowanie harmonogramów będzie następować po wydaniu decyzji dotyczącej zatwierdzenia programu operacyjnego.