RPO 1.2.1.

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

26.01.2018

Zakończony

26.09.2018

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
14.12.2018

Wybór projektów do dofinansowania w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy” RPO WM 2014-2020, Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 grudnia 2018 r., uchwałą nr 2294/18 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach IV rundy naboru i wyboru do dofinansowania 5 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip, 2,7 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf, 102 KB).

Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 47,02 %.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.


Lista projektów wybranych w ramach IV rundy (.pdf 133 KB)

Lista projektów wybranych w ramach III rundy (.pdf 129 KB)

Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf 285 KB)

Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf 123 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 07.11.2018

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 listopada 2018 r., uchwałą nr 2077/18 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach III rundy naboru i wyboru do dofinansowania 3 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów(.zip 2,7 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów(.pdf 103 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 45,70 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Lista projektów wybranych w ramach III rundy(.pdf 129 KB)
  Lista projektów wybranych w ramach II rundy(.pdf 285 KB)
  Lista projektów wybranych w ramach I rundy(.pdf 123 KB)

 • 11.09.2018

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 11 września 2018 r., uchwałą nr 1675/18 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach II rundy naboru i wyboru do dofinansowania 4 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów (.zip 2,7 MB), które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów (.pdf 101 KB).

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 45,70 %.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Poniżej lista wniosków wybranych do dofinansowania.

  Lista projektów wybranych w ramach II rundy (.pdf 285 KB)
  Lista projektów wybranych w ramach I rundy (.pdf 123 KB)

 • 26.07.2018

  Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 lipca 2018 r., uchwałą nr 1324/18 dokonał rozstrzygnięcia konkursu w ramach I rundy naboru i wyboru do dofinansowania 2 pozytywnie ocenionych projektów – umieszczonych na liście podstawowej.

  Szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostanie przesłana Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Ocena wniosków została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, limit środków w ramach Poddziałania 1.2.1 na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR. Wskazana alokacja została dotychczas wykorzystana w 45,70%.

  Zgodnie z Regulaminem konkursu, w ramach prowadzonych naborów w Poddziałaniu 1.2.1 został wprowadzony limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynoszący 10 000 000 EUR (mechanizm eksperymentacji). Dotychczas nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna. Wykorzystanie wskazanej alokacji wynosi 0,00 %.

  Poniżej do pobrania lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach I rundy:

  Pobierz listę (PDF, 123KB)

Wyniki oceny merytorycznej
24.10.2018

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w IV rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

W ramach IV rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 11 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 wniosków spełniło kryteria oceny merytorycznej i zostało przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 6 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

Lista projektów w IV rundzie naboru (.pdf 202,3 KB)
Lista projektów w III rundzie naboru (.pdf, 197 KB)
Lista projektów w II rundzie naboru (.pdf, 211 KB)
Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 217 KB)


Wersje archiwalne(3)

Wersje archiwalne

 • 07.09.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w trzeciej rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

  W ramach trzeciej rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 10 wniosków o dofinansowanie, z czego 3 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 7 wniosków nie spełniło kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

  Lista projektów w III rundzie naboru (.pdf, 197 KB)
  Lista projektów w II rundzie naboru (.pdf, 211 KB)
  Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 217 KB)

 • 27.07.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w drugiej rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

  W ramach drugiej rundy naboru, ocenie merytorycznej podlegało 8 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 4 wnioski nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej i uzyskały negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.


  Lista projektów w II rundzie naboru (.pdf, 211 KB)

  Lista projektów w I rundzie naboru (.pdf, 217 KB)

 • 13.06.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w pierwszej rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 

  W ramach pierwszej rundy naboru ocenie merytorycznej podlegało 5 wniosków o dofinansowanie, z czego 2 wnioski spełniły kryteria oceny merytorycznej i zostały przekazane do etapu oceny formalnej II stopnia, a 3 wnioski nie spełniły kryteriów oceny merytorycznej i uzyskało negatywny wynik oceny. Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej i podlegają ocenie formalnej II stopnia.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)

Wyniki oceny formalnej
21.11.2018

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w V rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01 IP.01-12-004/18

Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

Pobierz listę (PDF, 160KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 17.09.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w IV rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01 IP.01-12-004/18

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 187 KB)  

 • 01.08.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w III rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

  W ramach III rundy naboru zarejestrowano 11 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie z nich  spełniły warunki formalne, w związku z czym ocenie formalnej I stopnia podlegało 11 wniosków. Wszystkie wnioski spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)
 • 18.06.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w II rundzie naboru w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

  W ramach II rundy naboru zarejestrowano 10 wniosków o dofinansowanie. W związku z nieusunięciem braków w zakresie warunków formalnych 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Ocenie formalnej I stopnia podlegało 8 wniosków, wszystkie spełniły kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 191KB)
 • 17.05.2018

  Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia w I rundzie naboru

  W ramach I rundy naboru ocenie formalnej I stopnia podlegało 8 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej I stopnia i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej, 1 wniosek nie spełnił kryteriów oceny formalnej I stopnia i uzyskał negatywny wynik oceny, a 2 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia w związku z nieusunięciem w terminie braków formalnych.

  Poniżej lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej I stopnia i podlegają ocenie merytorycznej.

  Pobierz listę (PDF, 221KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
26.09.2018

Zakończyła się V (ostatnia) runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18. 

W okresie trwania V rundy naboru (tj. w terminie od 15 sierpnia 2018 r. do 25 września 2018 r. godz. 15.00) zarejestrowanych zostało 40 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 107 460 371,51 zł. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wszystkich 81 wnioskach zarejestrowanych w konkursie, wynosi 177 397 768,42 zł, co stanowi 263,05 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu. 

Poniżej listy wniosków złożonych w poszczególnych rundach:

Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 255 KB)
Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 204 KB)
Lista wniosków złożonych w ramach III rundy (.pdf, 189 KB)
Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy (.pdf, 224 KB)
Lista wniosków złożonych w ramach V rundy (.pdf, 207 KB)


Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 16.08.2018

  Zakończyła się IV rundanaboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18.

  W okresie trwania IV rundy naboru (tj. w terminie od 4 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.) zarejestrowanych zostało 12 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 19 173 530,10 zł.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach zarejestrowanych dotychczas w konkursie, wynosi 70 127 371,78 zł, co stanowi 103,99 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu.

  Poniżej listy wniosków złożonych w poszczególnych rundach:

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 255 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 204 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach III rundy (.pdf, 189 KB)
  Lista wniosków złożonych w ramach IV rundy (.pdf, 224 KB)

 • 05.07.2018

  Zakończyła się III runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18.

  W okresie trwania III rundy naboru (tj. w terminie od 23 maja 2018 r. do 3 lipca 2018 r.) zarejestrowanych zostało 11 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 18 031 996,36 zł.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania we wnioskach  zarejestrowanych dotychczas w konkursie, wynosi 53 764 985,81 zł, co stanowi 79,72 % alokacji przewidzianej w ramach konkursu

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 255 KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 204 KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach III rundy (.pdf, 189 KB)

 • 24.05.2018

  Zakończyła się II runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18

  W okresie trwania II rundy naboru (tj. w terminie od 11 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r.) zarejestrowanych zostało 10 wniosków o dofinansowanie, na kwotę dofinansowania 22 766 562,07 zł.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 36 276 244,08 zł, co stanowi 53,79 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Poniżej lista złożonych wniosków.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 255 KB)

  Lista wniosków złożonych w ramach II rundy (.pdf, 204 KB)

 • 11.04.2018

  Zakończyła się I runda naboru wniosków o dofinansowanie składanych w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw RPO WM na lata 2014-2020, konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18.

   W okresie trwania I rundy naboru (tj. w terminie od 28 lutego 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r.) zarejestrowanych zostało 8 wniosków o dofinansowanie.

  Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych projektach wynosi 13 509 682,01 zł, co stanowi 20,03 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

  Lista wniosków złożonych w ramach I rundy (.pdf, 255,78 KB)


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przez rozstrzygnięcie konkursu należy rozumieć podjęcie uchwały ZWM zatwierdzającej listę ocenionych projektów, zawierającą przyznane oceny. Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • wrzesień 2018 r. dla I rundy;
 • listopad 2018 r. dla II rundy;
 • grudzień 2018 r. dla III rundy;
 • luty 2019 r. dla IV rundy;
 • kwiecień 2019 dla V rundy.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl System będzie dostępny od dnia 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 września 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

- jednostek naukowych,
- uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
- organizacji pozarządowych,
- instytucji otoczenia biznesu
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1)    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2)    przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3)    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4)    walidacja danego rozwiązania,

5)    uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6)    wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie wskazano w Rozdziale 2 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu

Finanse

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 67 438 578, 35 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

            - w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
b)  średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c)  pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a)  mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
b)  średnie przedsiębiorstwa – 35%,
c)   pozostali beneficjenci – 25%,

           - w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 50% - dotyczy wydatków związanych

z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis: Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że intensywność pomocy de minimis nie może być wyższa niż wartości określone w § 26 Regulaminu konkursu, a w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych nie może być wyższa niż wartości określone w § 27 Regulaminu konkursu.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%.

Minimalna i maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

01.08.2018

Zmiana Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-004/18 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1370/18 z dnia 31 lipca 2018 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Przedmiotowa zmiana polega na dostosowaniu brzmienia Załącznika nr 14 do Regulaminu konkursu tj. „Oświadczenia małżonka wnioskodawcy  o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu” do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Poniżej:
zmieniony załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu (.pdf, 237,48 KB).

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę
Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (.pdf, 718,27 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektów (.pdf,419,58 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z Instrukcją wypełniania wniosku (.pdf, 1393,92 KB)

Załącznik nr 3 Regulamin korzystania z systemu e-RPO (.pdf, 319,53 KB)

Załącznik nr 4 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (.pdf, 855,64 KB)

Załącznik nr 5 Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu (.pdf, 454,06 KB)

Załącznik nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie (.pdf, 975,04 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (.pdf, 473,26 KB)

Załącznik nr 8 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 (.pdf, 1 239,58 KB)

Załącznik nr 9 Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-RPO wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 1134,68 KB)

Załącznik nr 10 Opis poziomów gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL) (.pdf, 266,13 KB)

Załącznik nr 11 Minimalny zakres studium wykonalności  (.pdf, 271,44 KB)

Załącznik nr 12 Minimalny wzór umowy o partnerstwie (.pdf, 375,32 KB)

Załącznik nr 12 Minimalny wzór umowy o partnerstwie(.doc, 183,00 KB)

Załącznik nr 13 Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf, 240,64 KB)

Załącznik nr 14 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca od 01.08.2018 r., aktualna (.pdf, 237,48 KB)

Załącznik nr 14 Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu - wersja obowiązująca do 31.07.2018 r. (.pdf, 271,27 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 7693,53 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór wniosku stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu (.pdf, 1393,92 KB)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie (.zip.,664,76 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie. 

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu (.pdf, 975,04 KB)

Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (.xls, 194,00 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu (.pdf, 473,26 KB).

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 702 KB) - aktualizacja w dniu 28 marca 2018 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą konkursu.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament Zarządzania Programem Operacyjnym (ZPO) - Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. - pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie, udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

1)    Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
2)    Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
3)    Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel.(12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
4)    Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.