RPO 7.1.1.

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17

01.02.2017

Aktualny

od 06.03.2017 do 26.06.2020

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
07.02.2019

W dniu 07.02.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 171/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 209 KB),

na mocy, której podjął decyzję w zakresie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.07.01.01-12-0282/18 który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów, na całkowitą kwotę dofinansowania: 14 109 999,98 zł.

Dotychczas do dofinansowania w  ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-12-020/17 wybrano łącznie 18 projektów na kwotę dofinansowania: 618 791 068,39 zł.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 (.pdf, 392 KB).


Wersje archiwalne(8)

Wersje archiwalne


Wyniki oceny merytorycznej
29.01.2019

Na dzień 29.01.2019 roku pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 618 791 068,39 zł.

Pobierz listę (PDF, 243KB)

Wersje archiwalne(8)

Wersje archiwalne

 • 14.12.2018

  Do dnia 14.12.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla kolejnych 3  wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 604 681 068,41 zł.

  Pobierz listę (PDF, 232KB)
 • 10.08.2018

  Do dnia 10 sierpnia 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej dla kolejnych 2  wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 514 396 988,50 zł.

  Pobierz listę (PDF, 226KB)
 • 13.07.2018

  Do dnia 19.06.2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnego wniosku o dofinansowanie nr RPMP.07.01.01-12-0096/18 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 353 257 988,53 zł.

  Pobierz listę (PDF, 224KB)
 • 29.05.2018

  Do 15 maja 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnego wniosku o dofinansowanie nr RPMP.07.01.01-12-1146/17 złożonego w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 299 673 386,98 zł.

  Pobierz listę (PDF, 529KB)
 • 05.04.2018

  Do 29 marca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 299 673 386,98 zł.

  Pobierz listę (PDF, 221KB)
 • 22.03.2018

  Do dnia 6 marca 2018 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 233 751 722,03 zł.

  Pobierz listę (PDF, 218KB)
 • 27.11.2017

  16 listopada 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskało łącznie 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 153 382 819,53 zł.

  Pobierz listę (PDF, 209KB)
 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny merytorycznej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wyniki oceny finansowej
29.01.2019

Na dzień 29.01.2019 roku pozytywny wynik na etapie oceny finansowej w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 uzyskało 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 618 791 068,39 zł.

Pobierz listę (PDF, 235KB)

Wersje archiwalne(7)

Wersje archiwalne

 • 21.05.2018

  Do dnia 21 maja 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 353 257 988,53 zł.

  Pobierz listę (PDF, 220KB)
 • 10.12.2018

  Do dnia 10.12.2018 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnych 3 wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 604 681 068,41 zł.

  Pobierz listę (PDF, 226KB)
 • 03.08.2018

  Do dnia 3 sierpnia 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 514 396 988,50 zł.

  Pobierz listę (PDF, 222KB)
 • 29.05.2018

  Do 21 maja 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 12 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 353 258 292,61 zł.

  Pobierz listę (PDF, 220KB)
 • 22.03.2018

  Do dnia 14 marca 2018 r. zakończony został etap oceny finansowej dla kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 299 673 386,98 zł.

  Pobierz listę (PDF, 217KB)
 • 27.11.2017

  30 października 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej dla kolejnych 2 wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało łącznie 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 153 382 819,53 zł.

  Pobierz listę (PDF, 209KB)
 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny finansowej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)

Wyniki oceny formalnej
06.05.2019

Na dzień 06.05.2019 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 19 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 629 748 624,42 zł.

Dodatkowo w trakcie trwania procedury oceny 1 projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

Pobierz listę (PDF, 67KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 20.11.2018

  Na dzień 20 listopada 2018 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 571 423 471,79 zł.

  Dodatkowo w trakcie trwania procedury oceny 1 projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

  Pobierz listę (PDF, 67KB)
 • 13.09.2018

  Na dzień 13.09.2018 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 514 834 830,05 zł.

  W trakcie trwania procedury oceny 1 projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

  Pobierz listę (PDF, 447KB)
 • 22.03.2018

  Na dzień 21 marca 2018 r. wynik pozytywny na etapie oceny formalnej uzyskało 10 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 300 111 228,53 zł.

  W trakcie trwania procedury oceny 1 projekt został wycofany przez Wnioskodawcę.

  Pobierz listę (PDF, 478KB)
 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr  RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa , Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

  W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny uzyskały 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 122 115 248,21 zł.

  Pobierz listę (PDF, 211KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
15.04.2019

Do 15 kwietnia 2019 r. w ramach konkursu złożono 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 703 962 996,55 zł, co stanowi ok. 90,4% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

Pobierz listę (PDF, 221KB)

Wersje archiwalne(8)

Wersje archiwalne

 • 20.11.2018

  Do 20 listopada 2018 r. w ramach konkursu złożono 18 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 679 333 282,10 zł, co stanowi ok. 87,27% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 68KB)
 • 02.10.2018

  Do dnia 2.10.2018 r. w ramach konkursu złożono 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 607 239 202,18 zł, co stanowi ok. 78% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 389KB)
 • 22.08.2018

  Do dnia 17 sierpnia 2018 r. w ramach konkursu złożono 15 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 589 049 202,19 zł, co stanowi ok. 75,7% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 222KB)
 • 22.03.2018

  Do dnia 21 marca 2018 r. w ramach konkursu złożono 13 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 427 910 202,22 zł, co stanowi ok. 55% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 385KB)
 • 23.01.2018

  Do dnia 18 stycznia 2018 r. w ramach konkursu złożono 10 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 330 943 052,35 zł, co stanowi ok. 81,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 37KB)
 • 31.10.2017

  Do dnia 27 października 2017 r. w ramach konkursu złożono 7 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 202 587 413,62 zł., co stanowi ok. 50,1% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 58KB)
 • 21.07.2017

  Do dnia 10 lipca 2017 r. w ramach konkursu złożono 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 134 115 447,06 zł, co stanowi ok. 30% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 212KB)
 • 05.06.2017

  Na dzień 31 maja 2017 r. w ramach konkursu złożono 3 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 85 121 522,73 zł, co stanowi ok. 21% dostępnej w ramach konkursu alokacji.

  Pobierz listę (PDF, 56KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 7. Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.

Zadania związane z bezpośrednią obsługą konkursu, czynnościami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie Projektu/przygotowaniem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, a także z rozliczeniem i kontrolą projektu wykonywane są przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72B, 30–552 Kraków. Natomiast zadania związane z realizacją procedury odwoławczej oraz udzielaniem informacji Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie w kwestiach dotyczących konkursu wykonywane są przez Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Wielicka 72A, 30–552 Kraków.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 6 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Województwo Małopolskie,
 • miasta na prawach powiatu - wyłącznie w porozumieniu z Województwem Małopolskim,
 • pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie, gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe ujęte w zawartym pomiędzy Województwem Małopolskim, a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg regionalnych, tj. dróg wojewódzkich, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, chyba że inwestycje na tych drogach realizowane będą w porozumieniu z samorządem województwa

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 1. budowy i przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą,
 2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Infrastruktura towarzysząca obejmuje elementy realizowane w połączeniu z projektami dotyczącymi budowy i przebudowy dróg oraz obiektów inżynieryjnych, zgodnie z zapisami SzOOP RPO WM.

Budowa rozumiana jest zgodnie z prawem budowlanym, co oznacza, że możliwa jest zarówno budowa nowych dróg, jak i rozbudowa istniejących dróg.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, przy czym poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych do 95%, w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

792 734 212,79 zł

Niezbędne dokumenty

Zmiana regulaminu

16 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 828/19 (.pdf, 442 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy:

 1. wydłużenia naboru wniosków o 12 miesięcy – tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.
 2. zwiększenia alokacji w ramach konkursu o 14 264 470,15 zł., tj. do kwoty 792 734 212,79 zł.

Podniesienie alokacji wynika z Uchwały Nr 2221/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Zmiana dokonana jest w oparciu o §22 ust. 5 oraz §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic.
Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1873/18 (.pdf, 481 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. Nowe brzmienie otrzymały:

 1. Regulamin konkursu (.pdf, 629 KB)
 2. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 2 MB),
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (.zip, 2,04 MB),
 4. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Regulamin KOP (.pdf, 608 KB).

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy m.in. uwzględnienia zmiany SZOOP na lata 2014-2020, w działaniu 7.1.1, w ten sposób, że doprecyzowano przedmiot projektu poprzez dodanie ust. 8 w §18 oraz doprecyzowano zapisy w zakresie potencjalnych Beneficjentów. Ponadto wydłużono termin naboru wniosków do 28 czerwca 2019 r., tj. o 6 miesięcy.

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 547/18 (.pdf, 436 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic. Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do 28 grudnia 2018 r., tj. o 6 miesięcy oraz doprecyzowania okresu realizacji projektu.

27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 293/18 (.pdf, 438 KB) zmienił część dokumentacji do konkursu do poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic (RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17), tj. Regulamin konkursu (który otrzymał brzmienie Załącznika nr 1 do Uchwały 293/18) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (która otrzymała brzmienie Załącznika nr 2 do Uchwały 293/18). Pozostałe załączniki do Regulaminu konkursu nie podlegają zmianie.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2036/17 (.pdf, 439 KB) zmienił Uchwałę nr 116/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”. 
Zmiana dokonana w Regulaminie konkursu dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do 29 czerwca 2018 r., a także dostosowania dokumentu do zmian wprowadzonych Uchwałą ZWM Nr 1733/17, z dnia 26 października 2017 r.
Ponadto, zmieniono Załącznik nr 7 do Regulaminu – Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu, co wynika ze zmian Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1154/17 (.pdf, 368 KB) zmienił Regulamin konkursu i niektóre załączniki - przeczytaj komunikat

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.) (.pdf, 629 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r. do 8 października 2018 r.) (.pdf, 624 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 27 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 623 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r. do 26 lutego 2018 r.)(.pdf, 626 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.) (.pdf, 628 KB) zmieniony uchwałą 1733/17  (.pdf, 431,6 KB),

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. do 17 lipca 2017 r.)(.pdf, 352 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 27 lutego 2018 r.) (.zip, 9 MB) z wyjątkiem zmian zmian w zakresie załącznika nr 2, 3, 4, 5, 6a i 6b

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.zip, 14,5 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.zip, 13,7 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.zip, 12,9 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (.pdf, 136 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf, 852 KB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.) (.pdf, 2 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 27  lutego 2018 r. do 8 października 2018 r.) (.pdf, 1,9 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,87 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 1,86 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.) (.doc, 9 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 27 lutego 2018 r. do 8 października 2018 r.) (.doc, 10,7 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.doc, 287 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r. do 26 lutego 2018 r.)  (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. do 17 lipca 2018 r.) (.doc, 10,7 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.) (.zip, 2,04 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. do 8 października 2018 r.) (.zip, 1,98 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 9 października 2018 r.) (.pdf, 608 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. do 8 października 2018 r.) (.pdf, 608 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.) (.pdf,1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 18 lipca 2017 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 788 KB)

Załącznik nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 360 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 20 listopada 2017 r.) (.pdf, 1,8 MB) zmieniony uchwałą nr 895/18  (.pdf, 287 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 18 lipca 2018 r. do 19 listopada 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Załącznik nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2018 r. do 17 lipca 2017 r.) (.pdf, 348 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 5 grudnia 2017 r.) (.pdf, 706 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 31 stycznia 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.) (.pdf, 160 KB) z zastrzeżeniem, że od 2 września 2017 r. obowiązują zmiany wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014-2020, m.in.:

 • skrócenie terminu autokontroli dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą do 14 dni,
 • skrócenie terminów rozpatrywania protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protest maksymalnie do 45 dni,
 • Wnioskodawcom przysługuje prawo do wycofania protestu.

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (.pdf, 108 KB)

Zobacz również:

Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu.

Wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 został określony w Załączniku nr 6b do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl