RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

21.08.2015

Zakończony

01.05.2016

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
21.07.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VIII rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 lipca 2016 roku Uchwałą nr 1117/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VIII rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała nr 1117/16 ZWM z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Sklad KOP

Pobierz listę (PDF, 285KB)

Wybór projektów do dofinansowania
24.06.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VII rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 23 czerwca 2016 roku Uchwałą nr 921/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VII rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 379KB)

Wybór projektów do dofinansowania
25.05.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – VI runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 maja 2016 roku Uchwałą nr 760/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach VI rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 376KB)

Wybór projektów do dofinansowania
22.04.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – V runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 kwietnia 2016 roku uchwałą nr 573/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach V rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 353KB)

Wybór projektów do dofinansowania
22.04.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – IV runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 19 kwietnia 2016 roku uchwałą nr 572/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach IV rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załączniki:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Pobierz listę (PDF, 370KB)

Wybór projektów do dofinansowania
01.03.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – III runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12/007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 25 lutego 2016 roku uchwałą nr 250/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach III rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowanie

Załącznik do Uchwały nr 250/16 z dnia 25 lutego 2016 r.

Pobierz listę (PDF, 391KB)

Wybór projektów do dofinansowania
23.02.2016

Wybór projektów OPS/PCPR – II runda

Zarząd Województwa Małopolskiego 18 lutego 2016 roku uchwałą nr 219/16 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach II rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Załącznik do Uchwały nr 219/16 z dnia 18 lutego 2016 r:

Pobierz listę (PDF, 420KB)

Informacje nt. złożonych wniosków
04.05.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w okresie trwania naboru(tj. od 21 września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 wpłynęło 91 wniosków o dofinansowanie (w tym 9 wniosków zostało wycofanych).

Łączna kwota w projektach dotychczas wybranych do dofinansowania w ramach rundy I, rundy II, rundy III, rundy IV oraz rundy V wynosi 48 989 640,98 zł, co stanowi 59,63% alokacji. 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych projektach w ramach rundy VI, VII i VIII wynosi 26 960 819,23 zł.

Alokacja przewidziana w ramach niniejszego konkursu wynosi 82 161 569,43 zł.

Pobierz listę (PDF, 358KB)

Wersje archiwalne(4)

Wersje archiwalne

 • 06.04.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 335KB)
 • 03.03.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 319KB)
 • 23.02.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020 – w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 310KB)
 • 11.01.2016

  Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.

  Pobierz listę (PDF, 178KB)

Wybór projektów do dofinansowania
23.12.2015

Wybór projektów OPS/PCPR – I runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12/007/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Zarząd Województwa Małopolskiego 22 grudnia 2015 roku uchwałą nr 1784/15 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach I rundy konkursu przeznaczonego dla OPS/PCPR.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy, zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania

Załącznik do uchwały nr 1784/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.

Pobierz listę (PDF, 277KB)

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie danej rundy oceny nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od końca miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy oceny okres ten może ulec wydłużeniu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły, tzn. wnioski są przyjmowane i oceniane w kolejności wpływu w ramach miesięcznych rund oceny, aż do zamknięcia konkursu przez IOK.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 21 września 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowych www.mcp.malopolska.pl www.rpo.malopolska.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez:
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie.
 2. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu podmiotów wymienionych w pkt. 1 może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.
 3. Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być natomiast inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WM można realizować wyłącznie następujący typ projektu:

 • Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, określonych w Regulaminie konkursu, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki będą stanowić wkład własny Wnioskodawcy (tj. gmin, miast, powiatów) – 15% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 161 569,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu


Załącznik 1. Kryteria wyboru projektów

Załącznik 2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowegowspółfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik 4. Regulamin korzystania z Systemu e-RPO

Załącznik 5. Definicje wskaźników obligatoryjnych i adekwatnych dla konkursu w ramachPoddziałania 9.1.1 RPO WM 2014-2020

Załącznik 6. Ogólne wymagania dotyczące monitorowania wskaźników w projekcie

Załącznik 7. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarówi usług w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - karta oceny

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - karta negocjacji

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia eksperta

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia pracownika

Załącznik 8. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów - wzór oświadczenia obserwatora

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący od 23.10.2016 do 16.06.2016

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), obowiązujący do 22.10.2015

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe, obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), obowiązujący od 23.10.2015 do 16.06.2016 

Załącznik 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), obowiązujący do 22.10.2015

Załącznik 11. Wzór umowy partnerskiej, obowiązujący od 17.06.2016 - aktualny 

Załącznik 11. Wzór umowy partnerskiej, obowiązujący do 16.06.2016 

Załącznik 12. Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe dokumenty

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie

Interpretacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wytycznych w zakresie włączenia społecznego

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (.pdf, 768 KB) - aktualizacja w dniu 25 kwietnia 2016 r.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej,30-552 Kraków,
  tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5,32-500 Chrzanów,
  tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym IOK, zlokalizowanym w siedzibie IOK (adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), na parterze, otwartym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: info@mcp.malopolska.pl.