Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 142 nabory wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Aktualny
od 26.02.2018 do 28.12.2018, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18
Opublikowano: 25.01.2018
RPO 8.1

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy

Zakończony
od 14.02.2018 do 19.02.2018, RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/18
Opublikowano: 09.02.2018
RPO 1.2.2.

Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Zakończony
od 31.12.2017 do 30.01.2018, RPMP.01.02.02-IP.01-12-116/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 8.6.2.

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne

Zakończony
od 31.12.2017 do 05.02.2018, RPMP.08.06.02-IP.02-12-113/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 9.1.1.

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Zakończony
od 30.12.2017 do 28.02.2018, RPMP.09.01.01-IP.01-12-105/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 9.2.1

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: E. rozwój opieki długoterminowej

Zakończony
od 30.12.2017 do 14.02.2018, RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 29.12.2017 do 22.01.2018, RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17
Opublikowano: 29.11.2017
RPO 6.2.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zakończony
od 29.12.2017 do 01.03.2018, RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17
Opublikowano: 28.11.2017
RPO 11.4.

Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zakończony
od 29.12.2017 do 15.03.2018, RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17
Opublikowano: 28.11.2017
RPO R

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji - edycja druga

Zakończony
od 20.12.2017 do 31.01.2018, Konkurs dotacji
Opublikowano: 19.12.2017
RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zakończony
od 30.11.2017 do 26.01.2018, RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17
Opublikowano: 31.10.2017