Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 160 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 9.2.1

Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: E. rozwój opieki długoterminowej

Zakończony
od 30.12.2017 do 14.02.2018, RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17
Opublikowano: 30.11.2017
RPO 8.2.

Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa

Zakończony
od 29.12.2017 do 22.01.2018, RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17
Opublikowano: 29.11.2017
RPO 6.2.

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej

Zakończony
od 29.12.2017 do 01.03.2018, RPMP.06.02.00-IZ.00-12-114/17
Opublikowano: 28.11.2017
RPO 11.4.

Działanie 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

Zakończony
od 29.12.2017 do 15.03.2018, RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17
Opublikowano: 28.11.2017
RPO R

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji

Zakończony
od 20.12.2017 do 31.01.2018, Konkurs dotacji - edycja druga
Opublikowano: 19.12.2017
RPO 6.3.1.

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Zakończony
od 30.11.2017 do 26.01.2018, RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17
Opublikowano: 31.10.2017
RPO 7.2.4.

Poddziałanie 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Zakończony
od 27.11.2017 do 26.01.2018, RPMP.07.02.04-IZ.00-12-102/17
Opublikowano: 27.10.2017
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 17.11.2017 do 31.01.2018, Nabór Planów Rozwoju Uzdrowisk
Opublikowano: 16.11.2017
RPO 6.3.2.

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

Zakończony
od 17.11.2017 do 17.01.2018, Nabór Zaktualizowanych Planów Rozwoju Uzdrowisk
Opublikowano: 16.11.2017
RPO 8.3.1.

Poddziałanie 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

Zakończony
od 31.10.2017 do 17.11.2017, RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17
Opublikowano: 28.09.2017
RPO 5.2.2.

Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – SPR

Zakończony
od 02.10.2017 do 21.12.2017, RPMP.05.02.02-IZ.00-12-084/17
Opublikowano: 30.08.2017
RPO 3.3.2.

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

Zakończony
od 30.09.2017 do 07.11.2017, RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17
Opublikowano: 30.08.2017