Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów, a także sprawdzić właściwy kurs euro, by określić, czy będzie to projekt duży lub generujący dochód.

Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni

Dostępne 15 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Planowany
od 29.09.2018 do 02.11.2018, RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18
Opublikowano: 28.08.2018
RPO 4.2.

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa

Zakończony
od 31.05.2018 do 28.08.2018, RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18
Opublikowano: 27.04.2018
RPO 4.1.2.

Poddziałanie 4.1.2. Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Aktualny
od 26.02.2018 do 28.12.2018, RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18
Opublikowano: 25.01.2018
RPO 4.1.1.

Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Zakończony
od 29.09.2017 do 05.12.2017, RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17
Opublikowano: 29.08.2017
RPO 4.3.3.

Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – IR

Zakończony
od 30.06.2017 do 29.12.2017, RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17
Opublikowano: 30.05.2017
RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Zakończony
od 30.12.2016 do 10.02.2017, RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16
Opublikowano: 29.11.2016
RPO 4.4.2.

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

Zakończony
od 30.12.2016 do 10.02.2017, RPMP.04.04.02-IZ.00-12-101/16
Opublikowano: 29.11.2016
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zakończony
od 30.12.2016 do 24.02.2017, RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16
Opublikowano: 24.11.2016
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zakończony
od 27.10.2016 do 04.11.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych dla KOM
Opublikowano: 27.10.2016
RPO 4.3.2.

Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Zakończony
od 01.07.2016 do 31.08.2016, RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16
Opublikowano: 31.05.2016
RPO 4.5.2.

Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski – SPR

Zakończony
od 30.06.2016 do 29.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 30.06.2016
RPO 4.4.3.

Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

Zakończony
od 24.06.2016 do 25.07.2016, Nabór Kart Projektów Subregionalnych
Opublikowano: 23.06.2016