Webinaria

Nie musisz wychodzić z domu, by dowiedzieć się więcej na temat Funduszy Europejskich w Małopolsce! Sprawdź, o czym mówiliśmy podczas webinariów:

Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Webinarium #1: Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach RPO WM

Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm.

Webinarium #2: Oferta funduszy pożyczkowych dla firm

Małopolskie Bony Rozwojowe – oferta wsparcia szkoleniowo-doradczego dla firm.

Webinarium #3: Małopolskie Bony Rozwojowe – oferta wsparcia szkoleniowo-doradczego dla firm.

Kierunek Kariera - wsparcie szkoleniowe dla osób pracujących.

Webinarium #4: Kierunek Kariera - wsparcie szkoleniowe dla osób pracujących

Wymień piec – oferta wsparcia dotacyjnego dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Webinarium #5: Wymień piec – oferta wsparcia dotacyjnego dla mieszkańców województwa małopolskiego

Inwestuj w Odnawialne Źródła Energii - oferta wsparcia dotacyjnego dla mieszkańców województwa małopolskiego.

Webinarium #6: Inwestuj w Odnawialne Źródła Energii - oferta wsparcia dotacyjnego dla mieszkańców województwa małopolskiego

Zmień swoją firmę w Eko przedsiębiorstwo -  wsparcie dedykowane dla Mikro Małych i Średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego.

Webinarium #7: Zmień swoją firmę w Eko przedsiębiorstwo -  wsparcie dedykowane dla Mikro Małych i Średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego

Ekologiczna segregacja odpadów w Twojej gminie!

Webinarium #8: Ekologiczna segregacja odpadów w Twojej gminie!

Pożyczka na rewitalizację - czyli wsparcie na odnowę małopolskich miast i terenów wiejskich

Webinarium #9: Pożyczka na rewitalizację - czyli wsparcie na odnowę małopolskich miast i terenów wiejskich

Pożyczka na efektywność energetyczną - czyli wsparcie dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Webinarium #10: Pożyczka na efektywność energetyczną - czyli wsparcie dla wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Pierwszy krok w innowacje - wsparcie dla firm

Webinarium #11: Pierwszy krok w innowacje - wsparcie dla firm

Dotacje na projekty badawczo - rozwojowe dla przedsiębiorców

Webinarium #12: Dotacje na projekty badawczo rozwojowe dla przedsiębiorców

Fundusze bez barier - czyli standardy dostępności dla polityki spójności w pigułce

Webinarium #13: Fundusze bez barier - czyli standardy dostępności dla polityki spójności w pigułce

Wymień piec - poznaj nowe zasady przyznawania dotacji

Webinarium #14: Wymień piec - poznaj nowe zasady przyznawania dotacji 

Wystartuj przedsiębiorczo – dotacje na założenie firmy dla osób niepracujących w wieku 30+

Webinarium #15 Dotacje na zakładanie firm dla osób 30+

Rozwój firmy - oferta wsparcia dla przedsiębiorców chcących wyjść ze swoją ofertą na rynki zagraniczne

Webinarium #16 Wsparcie firm za granicą

Zaadaptuj się do zmian! – wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

Webinarium #17 Adaptacja do zmian na rynku pracy

Wsparcie dostępne w Małopolsce dla osób i podmiotów, które działają lub chcą rozpocząć swoją działalność w III sektorze.

Webinarium #18 Działaj społecznie – wsparcie w sferze ekonomii społecznej

Oferta wsparcia skierowana na niskoemisyjny transport miejski.


Gmino bądź eko-mobilna!

Zasady ubiegania się o środki na realizację projektów w zakresie przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorco opracuj i wdrażaj swój pomysł!