Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

filmy

Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach RPO WM