Przedsiębiorczość - szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego

09.10.2015
W imieniu Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu tarnowskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2015 r. w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 32.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie roli przedsiębiorczości w rozwoju subregionu tarnowskiego oraz prezentację możliwości rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczył będzie Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie będzie również okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie inicjatyw związanych ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości oraz dyskusji na temat skutecznego i właściwego wykorzystania środków unijnych.

 Program spotkania

Przedsiębiorczość – szanse i wyzwania dla subregionu tarnowskiego

11.00 – 11.30      Rejestracja uczestników

11.30 – 11.35      Przywitanie zaproszonych gości

dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

inż. Jan Błaszkiewicz – Prezes Izby Rzemieślniczej w Tarnowie

                                              

11.35 – 12.00      Władysław Kosiniak-Kamysz  – Minister Pracy i Polityki Społecznej

12.00 – 12.20      dr hab. Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

                               „Rola przedsiębiorczości w rozwoju subregionu tarnowskiego”

                                              

12.20 – 13.00      Rafał Solecki  – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

„Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

13.00 – 14.00      Dyskusja

14.00                   Lunch

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są na adres mailowy: info@mcp.malopolska.pl.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pani Anna Flis – Zastępca Kierownika Referatu Monitoringu i Sprawozdawczości Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – tel. (12) 376 91 90.