550 mln zł dla innowacyjnych przedsiębiorców z miast średnich

20.02.2019
Przedsiębiorcy z miast średnich mogą na nowych zasadach ubiegać się o dofinansowanie dla swoich firm na wzmocnienie konkurencyjności i innowacji. Czeka na nich 550 mln zł w programie Inteligentny Rozwój w konkursie „Badania na rynek”.

Konkurs dedykowany miastom średnim w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

W ramach Programu Inteligentny Rozwój mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. Nowością jest zniesienie limitu maksymalnej kwoty dofinansowania projektu w wysokości 20 mln zł. Kolejnym ułatwieniem jest niższy minimalny próg kosztów kwalifikowanych projektu, obniżony z 5 do 1 mln zł. Rozszerza się także katalog wsparcia. Włączono możliwość finansowania innowacji procesowych.

O konkursie

Nabór w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek” przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs został ogłoszony 20 lutego 2019 r. Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu dedykowanego miastom średnim zaplanowano na 25 marca 2019 r. Więcej informacji o konkursie

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91 93

W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich zapraszamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich (możliwy jest kontakt bezpośredni, telefoniczny pod numerem 12 616 06 16 lub mailowy pod adresem: fem@umwm.pl). Punkty są czynne w poniedziałki w godz. 8:00 - 18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.