ABC FUNDUSZY (cz. II): Kontrole potwierdzają: Małopolska dobrze wydaje środki unijne

Kategoria: Wydarzenia
14.07.2016
Od 11 lipca trwa audyt Komisji Europejskiej, która monitoruje przygotowanie Małopolski do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20. Audyt jest standardową procedurą – wydawanie środków unijnych w naszym regionie od wielu lat jest kontrolowane przez instytucje rządowe, skarbowe i europejskie. Kontrole w urzędzie marszałkowskim nigdy nie wykazywały istotnych nieprawidłowości.

Pieniądze dobrze wydane i dokładnie sprawdzane

Tygodniowy standardowy audyt funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20 obejmuje m.in. przegląd procedur i badanie funkcjonowania systemu. Europejscy kontrolerzy badaniem krok-po-kroku sprawdzą kilkanaście wybranych projektów, w tym m.in. metodologię ich wyboru i poprawność złożonej dokumentacji. Audyt obejmie urząd marszałkowski oraz dwie instytucje pośredniczące w realizacji programu regionalnego – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy. 

Dystrybucja przez Małopolskę środków unijnych, zarówno z ubiegłej perspektywy finansowej (2007-13) jak i obecnej na lata 2014-20, była i jest monitorowana przez wiele instytucji rządowych, skarbowych i europejskich. Przypomnijmy, że poprzednia perspektywa finansowa została wykorzystana niemal w 100%, a środki przeznaczone dla Małopolski odmieniły oblicze naszego regionu dzięki m.in. realizacji zadań własnych województwa, wśród których warto wyróżnić  budowę 10 obwodnic, setek kilometrów nowych dróg, zakup nowoczesnego taboru kolejowego czy usuwanie szkód popowodziowych.

Liczne kontrole, brak nieprawidłowości

W latach 2008-16 najwięcej – 20 kontroli realizacji programu regionalnego przeprowadził Urząd Kontroli Skarbowej (UKS). Urząd Wojewódzki jako Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC) przeprowadził 15 kontroli, z kolei Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła prawidłowość rozdysponowania środków 9 razy. Wydawanie środków unijnych kontrolowały także instytucje rządowe: Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Realizacja programu była sprawdzana także dwukrotnie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz przez Komisję Europejską. Tylko w tym roku dwukrotnie wydawanie środków kontrolował już Urząd Kontroli Skarbowej, a raz wojewoda. 

Żadna z powyższych kontroli nie wykazała w ubiegłych latach nieprawidłowości przy realizacji przez Małopolskę projektów własnych, których całkowita wartość wyniosła w sumie aż 1 mld 370 mln zł. Przypomnijmy, że w ramach MRPO 2007-13 podpisano łącznie ponad 3 tysiące umów o dofinansowanie na ponad 5,6 mld złotych, co oznacza wykorzystanie w 99,8 % środków przeznaczonych dla naszego regionu.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM