Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców subregionu Małopolska Zachodnia

27.02.2018

Zapraszamy  mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji z terenu Gminy Lanckorona, Gminy Kalwaria Zebrzydowska, Gminy Wadowice, Gminy Tomice, Gminy Osiek, Gminy Polanka Wielka, Gminy Zator, Gminy Przeciszów, Gminy Andrychów, Gminy Wieprz na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich.  

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego:

 • preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Terminy konsultacji:

13.03.2018 r. (wtorek) godz. 8:30- 11:00

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona

13.03.2018 r. (wtorek) godz. 11:30-14:00

 • Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

14.03.2018 r. (środa) godz. 8:30- 11:00

 • Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, Pokój nr 15

14.03.2018 r. (środa), godz. 11:30 – 14:00

 • Urząd Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, Sala sesyjna

21.03.2018. (środa) godz. 9.15-11.45

 • Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pokój nr 29 (II piętro)

21.03.2018. (środa) godz. 12.30-15.00

 • Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

28.03.2018. (środa) godz. 8.30-11.00

 • Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze, ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator

28.03.2018. (środa) godz. 12.30-15.00

 • Urząd Gminy Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów, pokój nr 1

29.03.2018. (czwartek) godz. 9.00-11.30

 • Urząd Miejski w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów

29.03.2018. (czwartek) godz. 12.30-15.00

 • Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz

Konsultacje przeprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chrzanowie:

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów,
tel.: 12 616 03 91/92/93
e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Serdecznie zapraszamy!