Ćwicz dla serca!

Kategoria: Działania promocyjne
08.01.2019
Zmniejszenie występowania chorób sercowo-naczyniowych u osób pracujących pomiędzy 36. a 55. rokiem to cel projektu, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu bieżącego roku.

Wizytówka z rytmem pracy serca w dłoni.jpg

"Ćwicz dla serca – wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" to inicjatywa wdrażana przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, koncentrująca się wokół eliminowania barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski.

W ramach niej szpital, współpracując z jednostkami regionalnymi (oddziały kardiologiczne i rehabilitacyjne) z każdego z subregionów województwa małopolskiego będzie poszukiwał osób zagrożonych niezdolnością do pracy, obejmując badaniami przesiewowymi i ankietowymi 1800 pracowników małopolskich zakładów pracy. Uczestnicy, u których nie stwierdzi się chorób układu krążenia, ale występuje u nich wysokie ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, którzy w ramach świadczeń standardowych nie uzyskaliby świadczeń rehabilitacyjnych, zakwalifikowani zostaną do etapu rehabilitacji kardiologicznej (maksymalnie 570), prowadzonej przez trenerów rehabilitacji.

Wartość projektu wynosi ponad 1,8 mln zł. Jest on współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 8. Rynek pracy) i będzie realizowany do końca grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

fot. Pixabay