Czerwcowe Mobilne Punkty Informacyjne dla mieszkańców subregionu tarnowskiego

Kategoria: Szkolenia i konferencje
09.06.2016

Informacje o konsultacjach

Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jej rozwój oraz pozyskanie funduszy zwrotnych w formie pożyczek. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Spotkania odbędą się:

  • 15 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa,
  • 16 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz,
  • 23 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Remizie OSP w Rzezawie, ul. Kościelna 8, 32-765 Rzezawa,
  • 28 czerwca 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Świetlicy Urzędu Gminy Olesno, ul. Wł. Jagiełły 7, 33-210 Olesno.

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych oraz wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek w ramach środków unijnych.

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie
ul. Wałowa 37,
33-100 Tarnów,
tel.: 14 628 88 12/13,  tel./fax: 14 628 88 11
e-mail: fem_tarnow@umwm.pl