Dobry Czas na Biznes

23.01.2019
Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim oraz na terenie miasta Krakowa weź udział w projekcie „Dobry Czas na Biznes – KOM2”.

Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem jest otworzenie 861 działalności gospodarczych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:

 1. osób powyżej 50 roku życia,
 2. osób długotrwale bezrobotnych,
 3. osób z niepełnosprawnościami,
 4. osób o niskich kwalifikacjach,
 5. kobiet.

Termin rekrutacji:

Rekrutacja została wydłużona do 29 stycznia 2019.

Niezbędne dokumenty:

Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcb2

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami  będą przyjmowane w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami: 

 • Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 • powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia,
 • powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
 • powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów
 • powiat myślenicki – ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice,
 • powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
 • powiat wielicki – ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka.

Dokumenty można składać:od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00