Dofinansowanie parkingów Park & Ride w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego

Kategoria: Stanowiska i interpretacje
21.09.2016

Myślisz o stworzeniu parkingu Park & Ride, czyli Parkuj i Jedź? Chcesz pozyskać na to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego? 

Zapoznaj się ze stanowiskiem Instytucji Ogłaszającej Konkurs w sprawie możliwości dofinansowania parkingów typu Park & Ride w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 85 KB). Dzięki temu będziesz mógł lepiej przygotować wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałań 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR oraz 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR.