Druga edycja forów subregionalnych rozpoczęta

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
30.04.2014
Spotkaniem w tarnowskim Ratuszu z udziałem m.in. samorządowców, przedstawicieli nauki, ochrony zdrowia i biznesu oraz radnych wojewódzkich zainaugurowana została druga edycja forów subregionalnych w Małopolsce.
Druga edycja forów subregionalnych

Druga edycja forów subregionalnych
"W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 do Małopolski trafi więcej pieniędzy unijnych, ale będzie je o wiele trudniej zdobyć niż do tej pory. Dlatego trzeba przygotować dobre, istotne z punktu widzenia subregionu projekty" – przekonywali wicemarszałek Roman Ciepiela i Stanisław Sorys z zarządu województwa, którzy prowadzili tarnowskie forum.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do pięciu subregionów (krakowskiego, tarnowskiego, sądeckiego, Małopolski Zachodniej i podhalańskiego) trafi w sumie 526 mln euro.  Z tego do subregionu tarnowskiego blisko 96 mln euro, co daje 207 euro w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Wszystkie subregiony mogą liczyć dodatkowo na 50 mln euro ekstra na modernizację dróg (o tym, które i w jakim zakresie zostaną wyremontowane zdecydują starostowie poszczególnych powiatów) oraz 30 mln euro, które przeznaczone zostaną stricte na infrastrukturę ochrony zdrowia.

"Każde euro będziemy dwukrotnie oglądać, zanim je wydamy. Musimy przede wszystkim zmienić nastawienie i podchodzić do nowego rozdania funduszy unijnych tak, jakby odbywało się ono po raz ostatni, by te pieniądze spożytkować jak najlepiej" – przekonywał w Tarnowie Roman Ciepiela.

W ramach Subregionalnego Programu Rozwoju realizowane mają być m.in. przedsięwzięcia z zakresu: infrastruktury rozwoju gospodarczego, poprawy efektywności energetycznej, wspierania gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu miejskiego, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju, udostępniania i promocji dziedzictwa naturalnego, rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, dróg o znaczeniu subregionalnym, usług społecznych ukierunkowanych na wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych, kształcenia zawodowego, infrastruktury ochrony zdrowia o szerszym znaczeniu.

Głównym kryterium podziału kwot na poszczególne subregiony była liczba zamieszkujących je osób. Ponadto pod uwagę brano poziom bezrobocia oraz zamożności mieszkańców na podstawie ich zeznań PIT.  Subregiony będą mogły wymieniać się przyznanymi środkami w poszczególnych obszarach tematycznych (tzw. giełda alokacji subregionalnej), ale wyłącznie pod warunkiem, że w ostatecznym rozrachunku nie wpłynie to na zmianę przyznanej im kwoty brutto.

"W nowym rozdaniu premiowane będą przede wszystkim duże projekty o znaczeniu większym niż tylko na poziomie danej miejscowości, gminy czy powiatu. Dlatego opłaca się współpracować z innymi samorządami, a nie rywalizować z nimi, jak to bywało do tej pory, o to, kto jest lepszy i skuteczniejszy" – podkreślał Stanisław Sorys.

Małopolska, jako pierwsze województwo w Polsce – 9 kwietnia wysłała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do negocjacji Komisji Europejskiej. Po Tarnowie, kolejne fora subregionalne odbywać się będą: 6 maja w Krynicy, 12 maja w Targanicach, 19 na Podhalu oraz 22 w Myślenicach. W czerwcu planowany jest otwarty nabór propozycji przedsięwzięć subregionalnych. Ich weryfikacja przez UMWM i ewentualna korekta projektu RPO przed zatwierdzeniem przez KE będzie miała miejsce w miesiącach wakacyjnych.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM