Forum subregionalne w Małopolsce Zachodniej

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
04.02.2016
Dobiegła końca kolejna edycja posiedzeń forów subregionalnych. Jako ostatni zebrali się w Chrzanowie członkowie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Fora_MZ2_640.jpg

Spotkanie otworzył i prowadził marszałek Jacek Krupa. Obecny był także członek zarządu województwa Grzegorz Lipiec oraz radni województwa małopolskiego: Maria Siuda, Marcin Cockiewicz, Zdzisław Filip, Filip Kaczyński, Jacek Soska i Rafał Stuglik.

W programie znalazło się między innymi omówienie i przyjęcie zmian w regulaminie, przedstawienie i dyskusja na temat modelu wsparcia kształcenia ustawicznego czy dyskusja na temat kryteriów wyboru projektów dla subregionów. Prezentacje dotyczące tych tematów znajdują się na końcu artykułu.

Fora_MZ3_640.jpg

Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju danego subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu danego subregionu.

Subregiony to obszary, które zostały wyodrębnione w celu jak najlepszego wykorzystania różnorodności i potencjałów danego miejsca, wzmacniania czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej, ale również niwelowania barier w rozwoju danego obszaru.

W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wprowadzony został podział na 5 subregionów funkcjonalnych: 

 • Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) : miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, 
 • Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, 
 • Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, 
 • Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański, 
 • Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

Protokół z posiedzenia 

Prezentacje:

 1. Subregionalny Program Rozwoju
 2. Przyjęcie zmian w Regulaminie Forum
 3. Kryteria wyboru projektów 3.1.2
 4. Kryteria wyboru projektów 6.3.1
 5. Model kształcenia zawodowego
 6. Kryteria wyboru projektów 10.2.2
 7. Kwalifikacja merytoryczna 4.3.2