Fundusze Europejskie są dobre – dbają o Twoje bezpieczeństwo!

22.05.2019
Co można kupić za 123 mln euro? Między innymi nowoczesny sprzęt, który w rękach profesjonalistów staje się kluczowym narzędziem ratującym ludzkie życie.

Fundusze Europejskie są dobre – dbają o Twoje bezpieczeństwo! Wersja z napisami i audiodeskrypcją


Na inwestycje w zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym czy wsparcie służb ratunkowych  przeznaczono w Regionalnym programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 123 mln EURO.

Fundusze wspierają małopolskich strażaków-ochotników

Dzięki Funduszom Europejskim tylko w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska - zakup samochodów strażackich" zakupiono łącznie 34 nowoczesne wozy bojowe. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł. Nowe nabytki są przystosowane do akcji ratowniczych – mogą jednorazowo przewieźć ok. 3 ton wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów, są również wyposażone w najpotrzebniejszy sprzęt, czyli m.in. autopompy, ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Dzięki napędowi 4x4 strażacy mogą nieść pomoc w trudniejszym terenie. Warto podkreślić, że samochody są też przyjazne dla środowiska –wyposażono je, bowiem w silniki spełniające wyśrubowane normy czystości spalin.

Jeszcze więcej nowoczesnego sprzętu

Dodatkowo, na realizację 13 projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie służb w ramach Regionalnego Programy Programu Operacyjnego WM przeznaczono blisko 22 mln zł dofinansowania. 6 z nich to kolejne, po „Bezpiecznej Małopolsce” projekty dofinansowujące zakup sprzętu dla ochotniczych jednostek straży pożarnych. Nowe doposażenie otrzymały służby ratownicze w Gminach Gołcza, Bochnia, Nowy Wiśnicz, Kęty, Liszki oraz służby wchodzące w skład Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.

Z myślą o turystach na tatrzańskich szlakach

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich i zakupie nowoczesnego sprzętu oraz wdrożeniu systemu monitoringu pogody pomoc ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będzie bardziej skuteczna. Tylko w ubiegłym roku TOPR przeprowadziło w sumie 691 działań, udzielono pomocy 766 osobom z tego 254 osoby ewakuowano z gór przy pomocy śmigłowca TOPR. W Tatrach zorganizowano 266 wypraw ratunkowych.
W 9 działaniach wykorzystywane były psy ratownicze TOPR.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

W Małopolsce, często doświadczanej przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne, nikogo nie trzeba przekonywać o ważności działań minimalizujących szkody wywoływane przez klęski żywiołowe. Dzięki Funduszom Europejskim mieszkańcy powiatów chrzanowskiego, limanowskiego, tarnowskiego oraz Nowego Sącza mogą czuć się bardziej bezpiecznie. Te powiaty realizują projekty z zakresu wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Nowy Sącz za blisko 250 tys. zł ma jeden z pierwszych na szczeblu powiatu nowy system łączności i zarządzania kryzysowego. To alternatywny środek komunikacji na wypadek  braku zasilania w energię elektryczną, braku dostępu do sieci internetowej oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Nowoczesna policja

Usprawni pracę stróżów prawa i, co ważne, pozwoli m.in. na stałą komunikację pomiędzy osobą poszkodowaną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę, a w razie konieczności – na szybką interwencję – dzięki Funduszom Europejskim Małopolska policja  będzie korzystała z najnowocześniejszych usług elektronicznych i rozwiązań IT. Koszt projektu, który z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Małopolan i usprawni pracę służb szacowany jest na 40 mln zł. Wśród usprawnień będą też dedykowane aplikacje, które pozwolą mieszkańcom uzyskać informacje m.in. na temat zaświadczeń w przypadku kolizji, a także zgłosić autokar, który następnie zostanie skontrolowany przez funkcjonariuszy przed wyjazdem dzieci na ferie czy wakacje. 

Warto dodać, że to nie jedyne wsparcie, jakie w ostatnich latach trafiło do małopolskich funkcjonariuszy. Komenda Województwa Policji zdobyła też spore dofinansowanie z MRPO 2007-2013 na projekt Małopolskiej Platformy Elektronicznej Komunikacji Policji.

Chcesz wiedzieć więcej 

…odwiedź naszą stronę internetowa www.rpo.malopolska.pl  i dowiedz się, jakie projekty już zostały zrealizowane, a na co możesz jeszcze dostać wsparcie.