Fundusze europejskie zmieniają nasz region

11.01.2019
Na jakie wsparcie mogą liczyć małopolskie jednostki samorządu terytorialnego? Jak duże dotacje i na jakie przedsięwzięcia mogą pozyskać z funduszy europejskich, budżetu województwa czy ze środków pochodzących z Ministerstwa Infrastruktury?

Między innymi odpowiedzi na te pytania uzyskali uczestnicy piątkowej konferencji „Fundusze Europejskie dla małopolskich samorządów”, która odbyła się w Centrum Kongresowym UR. W wydarzeniu wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, Anna Pieczarka z zarządu województwa oraz radny województwa Stanisław Bukowiec.

konf11012018-1.jpg

- Jesteśmy na początku pięcioletniej kadencji samorządu województwa.  Aktualnie prowadzimy też prace związane z budżetem na najbliższy rok, dlatego dyskusja z Państwem jest dla mnie niezwykle cenna. To właśnie dzięki naszej współpracy środki, którymi dysponuje samorząd województwa mogą być skutecznie i trafnie wydatkowane w Państwa gminach – mówił podczas konferencji wicemarszałek Łukasz Smółka.

konf11012018-2.jpg

Środki unijne dla samorządów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 2019 roku zaplanowano realizację aż 16 konkursów, z których mogą korzystać małopolskie samorządy. Środki finansowe będą dostępne na rozwój e-administracji, promocję postaw przedsiębiorczych, politykę energetyczną, ochronę środowiska, transport, rynek pracy, odnowę obszarów wiejskich, rozwój edukacji oraz integrację i usługi społeczne. Środki te są dostępne w ramach sukcesywnie uruchamianych naborów. Aktualną listę można znaleźć na stronie internetowej. www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory

Małopolska wspiera samorządy

Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, ochrona dziedzictwa kulturalnego, edukacja i sport, bezpieczeństwo i drogi – to obszary, które otrzymają  wsparcie ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. Informacja o aktualnych konkursach są dostępne na stronie internetowej. www.bip.malopolska.pl/umwm.pl.

Poprawa infrastruktury drogowej

Samorządy mają również możliwość korzystania ze wsparcia rządowego przeznaczonego głównie na poprawę dróg samorządowych. Podczas konferencji temat szerzej naświetlił Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury. W tym roku będzie to rekordowa kwota – 6 mld zł.

Rozwój obszarów wiejskich

Ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie działań wdrażanych przez samorząd województwa, zaplanowano w I kwartale 2019 roku nabór wniosków m.in. na wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa. Dodatkowo będą dostępne środki na projekty dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich np. na konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich, w tym: udział w targach, promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki czy promocja rolnictwa ekologicznego. Możliwe są również dotacje w ramach naborów przeprowadzanych przez Lokalne Grupy Działania.

Prezentacje do pobrania:

Możliwości wsparcia projektów samorządowych  ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w 2019 r. (.pdf, 493 KB)

Możliwości wsparcia projektów samorządowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w 2019 r. (.pdf, 1 MB)

Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW 2014-2020 w 2019 r. (.pdf, 651 KB)