I Forum Przedsiębiorców Małopolski

Kategoria: Wydarzenia
26.05.2014
I Forum Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego” odbyło się w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym Expo. W dyskusji uczestniczyli wiceminister Elżbieta Bieńkowska oraz marszałek Marek Sowa.
I Forum Przedsiębiorców Małopolski

I Forum Przedsiębiorców Małopolski

Na jakie wsparcie finansowe w ramach MRPO na lata 2014-2020 będą mogli liczyć małopolscy przedsiębiorcy? Tego wszystkiego mogli dowiedzieć się uczestnicy I Forum Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego”, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym Expo.

Forum otworzyła wicepremier Elżbieta Bieńkowska, która opowiedziała o wielkim skoku cywilizacyjnym jakiego dokonała Polska w ciągu 10 lat członkowska w Unii Europejskiej. Minister Infrastruktury i Rozwoju przedstawiła założenia programu dla przedsiębiorców „Inteligentny rozwój”. Program zakłada współpracę przedsiębiorców z uczelniami wyższymi oraz podkreśla rolę innowacyjności przy wprowadzaniu na rynek własnych pomysłów.

Marszałek Małopolski Marek Sowa przedstawił na jakie fundusze europejskie w latach 2014-2020 mogą liczyć przedsiębiorcy w naszym regionie i jaki pomysł na ich zagospodarowanie ma zarząd województwa. Podkreślił, że mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą liczyć na większe wsparcie, ponieważ alokacja pieniędzy w Małopolskim Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 jest o wiele większa.

"W ciągu najbliższych sześciu lat mamy do rozdysponowania ogromną sumę blisko 3 mld euro – to kwota niemal o miliard złotych większa niż ta, którą nasze województwo dysponowało w latach 2007-2013" – mówił marszałek podczas konferencji.

MRPO na lata 2014-2020 zawiera 13 osi priorytetowych, które swoim zakresem obejmują całe spektrum działań. Największe wydatki zaplanowano na rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej – to ponad 400 mln euro.

Ważną częścią nowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest wspieranie przedsiębiorczości. Będzie ono udzielane w większym stopniu w formie zwrotnej. To oznacza, że pieniądze będą wracały do instytucji zarządzającej programem i będą ponownie wykorzystywane do wspierania przedsiębiorców. Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw przewidziano w ramach 3 osi priorytetowej - Przedsiębiorcza Małopolska. Oś zakłada stworzenie i rozbudowę infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących stref aktywności gospodarczej, a także promocję gospodarczą w wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym. Ważnym elementem promocji będą przedsięwzięcia związane ze wsparciem małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne oraz promocja innowacyjności i przedsiębiorczości.

Opracowanie: Biuro Prasowe UMWM