I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kategoria: Komitet Monitorujący
27.05.2015

KM1_25-26.05.2015.jpg

Marszałek Marek Sowa, który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, otworzył I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Odbyło się ono w dniach 25-26 maja 2015 r. w Racławicach.

KM2_25-26.05.jpg

W pierwszym dniu posiedzenia wręczono nominacje członkom i obserwatorom Komitetu, przedstawiono koncepcje funkcjonowania Komitetu Monitorującego oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego i harmonogramu prac Komitetu. Obrady w pierwszym dniu zakończono prezentacją założeń badania ewaluacyjnego pn. Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

KM3_25-26.jpg

W drugim dniu zapoznano zgromadzonych uczestników posiedzenia z kryteriami wyboru projektów dla:

  • dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
  • dla Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa 
  • dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
  • dla Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał.