Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Kierunek Kariera Zawodowa

25.07.2018

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Poddziałania 10.2.4. Kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 24 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1326/18 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.02.04-IP.01-12-0128/18 dla Poddziałania 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf 127 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf 127 KB)