Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap II

08.08.2018

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Działania 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 07 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1392/18 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-027/18 dla Działania 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf, 128 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf, 82 KB)