Jeszcze więcej dotacji dla MŚP

03.04.2019
Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Zamiast 111 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 do firm trafi aż 142 mln zł. Zwiększenie środków o 31 mln zł pozwoli na wsparcie dodatkowych 11 ciekawych projektów.

dotacji-dla-msp.jpg

Łącznie w ramach Poddziałania 3.4.4 RPO WM, ponad 100 przedsiębiorców otrzyma wsparcie. Realizacja wybranych do dofinansowania projektów pozwoli na wprowadzenie ponad 300 innowacji produktowych i procesowych. Skorzystają na tym firmy - i cała Małopolska.

To już 4. nabór skierowany do małopolskich MŚP, które działają na rynku nie dłużej niż 24 miesiące. Działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Wartość dofinansowania w złożonych wnioskach o prawie dwukrotnie przewyższała środki przeznaczone na ten cel.

Kierunek prace B+R oraz prawa ochronne!

Przedsiębiorcy, w zakończonym konkursie, mieli możliwość otrzymać dofinansowanie na projekty innowacyjne polegające na:

  • wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu;
  • wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo od jednostki naukowej, przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, konsorcjum naukowego, konsorcjum naukowo-przemysłowego, akredytowanego laboratorium lub notyfikowanego laboratorium;
  • wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych powinna wynieść 500 tys. zł, a maksymalna aż 25 mln zł! Mikro i małe firmy mogły otrzymać maksymalne dofinansowanie na poziomie 55% dokładając z własnego budżetu jedynie 45%, natomiast średni przedsiębiorcy mogli uzyskać maksymalnie 45% przy 55% wkładzie własnym.