"Kierunek Kariera": Terminy rekrutacji dla osób poniżej 25. roku życia

Kategoria: Działania promocyjne
15.01.2019
W 2019 r. zaplanowano 2 rekrutacje specjalne dla osób w wieku 18-24 lata, które chciałyby uzyskać dofinansowanie do szkoleń w ramach projektów "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa".

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa.jpg

Pierwsza rozpocznie się 3 czerwca (początek o godz. 10.00), natomiast druga 14 października. W każdej z nich przewidziano 200 miejsc.

Uczestnik rekrutacji dla osób poniżej 25. roku życia jest zobowiązany do udziału w spotkaniu wstępnym z doradcą zawodowym, warsztatach "Pomnóż umiejętności i możliwości - stwórz swoje PORTFOLIO" oraz spotkaniu podsumowującym, podczas którego doradca zawodowy pomoże określić profil rozwojowy.

Zapoznaj się z aktualnymi zasadami rekrutacji zamkniętej do projektów "Kierunek Kariera" i "Kierunek Kariera Zawodowa", realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.