Kierunek kariera – zapraszamy na spotkania informacyjne

25.02.2019
Pracujesz, ale chcesz nadal podnosić swoje kwalifikacje? Myślisz o kursie prawa jazdy, szkoleniu językowym, kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub studiach podyplomowych?

Kierunek kariera.jpg

Nie czekaj – przyjdź na spotkanie i dowiedz się jak zrealizować swoje marzenia z pomocą Funduszy Europejskich.

Kiedy?

Spotkania odbędą się:

Dla kogo?

Na spotkania zapraszamy osoby pracujące, które mieszkają lub/pracują/uczą się w Małopolsce i są zainteresowane nabyciem, podniesieniem i/lub potwierdzeniem kompetencji albo kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych.

Czego będzie można się dowiedzieć?

Na spotkaniu zostaną omówione:

podstawowe informacje na temat systemu dofinansowania  usług szkoleniowych dla osób pracujących w województwie małopolskim szczegółowe zasady ubiegania się o środki w projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa

Po spotkaniu istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji indywidualnych z ekspertem zaangażowanym w realizację omawianych projektów.

Kto organizuje spotkanie?

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.