"Kierunek Kariera Zawodowa" - zamów bony już dziś

Kategoria: Wydarzenia
08.11.2018
Od 7 listopada 2018 r. dla wszystkich osób, które zakończyły swój Bilans Kariery, uruchomiona została możliwość zamawiania drugiego pakietu bonów – na szkolenia zawodowe.

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa.jpg

W zależności od ustaleń poczynionych podczas Bilansu Kariery, bony zamówić można od razu lub dopiero po uzupełniającym spotkaniu z doradcą zawodowym. Przejdź do zamówienia bonów.

"Kierunek Kariera Zawodowa" (KKZ) to najnowszy projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany na podstawie Uchwały nr 1491/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w ramach 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Poddziałanie 10.2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, którego celem jest rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Kto może zostać uczestnikiem projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Aby stać się uczestnikiem projektu "Kierunek Kariera Zawodowa," należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji.

W związku z tym, że usługa doradcza jest częścią komplementarnego projektu "Kierunek Kariera", należy spełnić warunki brzegowe wejścia do projektu "Kierunek Kariera":

 • ukończone 18 lat; 
 • wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat); 
 • zatrudnienie (bez względu na formę) oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na własny rachunek; 
 • związek z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

Uwaga! Osoby w przedziale wiekowym od 18-25 lat biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo. Więcej informacji na ten temat dostępnych na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl.

Uczestnicy projektu "Kierunek Kariera", którzy skorzystali z usługi doradczej i otrzymali Bilans Kariery w okresie od 1.01.2016 r. do dnia uruchomienia systemu bonowego projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", chcąc skorzystać z dofinansowania szkoleń zawodowych na dzień wejścia do projektu "KKZ" muszą wykazać jedynie związek z województwem małopolskim.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze szkoleń zawodowych umożliwiających zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami), takich jak:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych; 
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe; 
 • język obcy zawodowy; 
 • prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T; 
 • egzaminy zewnętrzne; 
 • studia podyplomowe.

Uwaga! Możliwe jest uzyskanie dofinansowania tylko na kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy lub osób w ramach projektu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy prawo jazdy na kat. C, C+E, D lub D+E było sfinansowane ze środków własnych. Oznacza to, że osoby, które uzyskały dofinansowanie na prawo jazdy kat. C lub C+E w ramach projektu "Kierunek Kariera" nie otrzymają dofinansowania na kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy.

Jakie są korzyści?

W celu realizacji projektu uczestnicy mogą otrzymać 337 bonów szkoleniowych o maksymalnej wartości 5 055 zł. Uzyskane dofinansowanie do szkolenia będzie wynosić 85% wartości zamówionych bonów. Oznacza to, że uczestnik będzie musiał wpłacić jedynie 15% wartości zamówionych bonów (wkład własny). Z przysługującej uczestnikowi puli 337 bonów szkoleniowych można sfinansować egzamin zewnętrzny, potwierdzający podniesienie kwalifikacji, do maksymalnej kwoty 1 200 zł, co stanowi równowartość 80 bonów.

Jak można zgłosić się do projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"?

Każda osoba spełniająca warunki progowe, o których mowa wyżej, zgłasza się do programu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. W tym celu należy wejść na stronę internetową: kierunek.pociagdokariery.pl i kliknąć w kafelek "Zgłoś się".

W razie problemów technicznych uniemożliwiających rejestrację prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: