Komitet Monitorujący RPO WM obradował w Wierchomli

Kategoria: Komitet Monitorujący
08.02.2016
Przyjęcie harmonogramu prac Komitetu Monitorującego RPO WM w 2016 roku oraz przedstawienie informacji o finansowaniu KM w ubiegłym roku – tymi tematami rozpoczęło się siódme posiedzenie Komitetu w Wierchomli.

KM1_Wierchomla.jpg

Dwudniowe spotkanie otworzył wicemarszałek Stanisław Sorys, który pełni zarazem funkcję przewodniczącego Komitetu Monitorującego.

W pierwszym dniu posiedzenia obrady poprowadził wiceprzewodniczący Leszek Zegzda z Zarządu WM. Omówiono wtedy kryteria wyboru projektów dla:

  1. Działania  11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
  2. Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
  3. Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
  4. Poddziałania  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT, w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

KM2_Wierchomla.jpg

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów dla:

  1. Poddziałania  3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR,  w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
  2. Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy
  3. Poddziałania  10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT , w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
  4. Poddziałania   10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

KM3_Wierchomla.jpg

Wszystkie kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad było także zatwierdzenie Planu Ewaluacji RPO WM na lata 2014-2020 i zmienionej Strategii Komunikacji RPO WM na lata 2014-2020.