Małopolanie, badajcie się!

Kategoria: Działania promocyjne
01.03.2019
Mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 50. rok życia, mogą brać udział w programach profilaktycznych dotyczących nowotworów jelita grubego i raka piersi.

programy zdrowotne.jpg

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2. Programy Zdrowotne) w Małopolsce realizowane są projekty nastawione na wykrywanie raka jelita grubego i raka piersi. 

Gdzie możesz się zgłosić?

Aktualnie rekrutacja prowadzona jest w następujących projektach:

  1. "Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski" - Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
  2. "Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa małopolskiego" - Geneva Trust Polska Sp. z o.o. NZOZ Profilaktyka i Diagnostyka.
  3. "Popularyzacja badań kolonoskopowych i podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki raka jelita grubego wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego przez Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu" -  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.