Małopolanie chętnie pytają o fundusze unijne

Kategoria: Wydarzenia
01.07.2016

Blisko 14 tys. konsultacji dotyczących pozyskiwania środków unijnych udzieliły przez pierwsze 5 miesięcy wdrażania RPO 2014-2020 Małopolskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Ten wynik plasuje Małopolskę w czołówce rankingu Ministerstwa Rozwoju.

"Małopolanie chętnie korzystają z punktów informacyjnych, chcą dobrze poznać wszystkie możliwości pozyskania funduszy unijnych. Szczególnie cieszy fakt, że jedną z głównych grup odwiedzających nasze punkty i zasięgających informacji są przedsiębiorcy" – podkreśla marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Najpopularniejsze konsultacje telefoniczne

Największą popularnością cieszą się konsultacje telefoniczne –  w ten sposób od stycznia do końca maja tego roku pracownicy punktów udzielili już przeszło 10 tys. informacji. Pięć punktów zlokalizowanych w Chrzanowie, Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie jest także chętnie odwiedzanych przez potencjalnych beneficjentów: liczba bezpośrednich konsultacji wyniosła w nich 2,6 tys. Mieszkańcy chcący uzyskać informacje kontaktują się również pisemnie, głównie za pośrednictwem maili. Z takiej formy skorzystało 1,2 tys. osób. 

Działalność informacyjna punktów nie ogranicza się jednak tylko do odpowiadania na pytania przyszłych beneficjentów – 29 przeprowadzonych spotkań informacyjnych (głównie szkoleń naborowych) zgromadziło do końca maja ponad 660 osób, dużą popularnością cieszyło się także 28 spotkań informacyjnych przeprowadzonych m.in. na uczelniach. Chętnie odwiedzane były także Mobilne Punkty Informacyjne – mieszkańcy mogli odwiedzać je w swoich miastach już 22 razy.

Małopolanie szybko przyswajają wiedzę o funduszach

Jeszcze jesienią ubiegłego roku pojawiało się bardzo dużo zapytań odnośnie sposobu składania wniosków za pomocą systemu e-RPO. Dzięki szkoleniom i udzielonym poradom elektroniczna wersja naborów nie stanowi już problemu dla beneficjentów.

"Rolą punktów informacyjnych jest przekazanie wiedzy o mechanizmach programu regionalnego i warunkach ubiegania się o dotację. W porównaniu z poprzednią perspektywą unijną ułatwieniem jest nie tylko aplikowanie za pomocą systemu informatycznego, ale także ograniczenie ilości wypełnianych dokumentów do jednego wniosku, bez potrzeby uzupełniania studium wykonalności" – zauważa wicemarszałek Stanisław Sorys odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Małopolanie zainteresowani pozyskaniem dotacji szybko przyswajają wiedzę niezbędną do poprawnego wypełnienia wniosków. Wyraźnie widać to na przykładzie naboru na bony na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw – w trakcie pilotażu pytań od beneficjentów było dziesięciokrotnie więcej niż podczas obecnie trwającego konkursu. Pytania i wątpliwości beneficjentów w trakcie startu poszczególnych naborów służą także, po przeprowadzeniu analizy, usprawnianiu systemu aplikacji i doprecyzowaniu regulaminów konkursów oraz tworzeniu tzw. FAQ, które pozwalają przyspieszyć proces aplikowania przez przyszłych beneficjentów.

Małopolskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w liczbach

Od stycznia do maja 2016 r. przeprowadzono: 

  • 2 600 konsultacji bezpośrednich
  • 1 200 konsultacji mailowych/ pisma
  • 10 000 konsultacji telefonicznych
  • 80 konsultacji specjalistycznych (na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie)
  • 29 spotkań informacyjnych (głównie szkolenia naborowe, w których wzięło udział 661 osób)
  • 28 dodatkowych działań informacyjnych (np. prelekcje na uczelniach wyższych)
  • 22 Mobilne Punkty Informacyjne 

oraz przygotowano: 

  • 4 500 materiałów/publikacji na organizowanych spotkaniach/szkoleniach

Chcesz wiedzieć więcej o Funduszach Europejskich?

Śledź stronę malopolska.pl, portal Funduszy Europejskich oraz twittera, gdzie regularnie pojawiają się najnowsze informacje na ten temat.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM