Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Kategoria: Baza ekspertów
09.08.2016
Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Zgłoszenia   

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego wraz z załącznikami należy do 13 stycznia 2017 r. należy: 

  • przesyłać na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 1131-358 Kraków (decyduje data stempla pocztowego)
  • lub złożyć osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00. 

Nabór odbywa się w turach. Weryfikacja formalno – merytoryczna wniosku odbywa się w terminie 45 dni od zakończenia tury naboru wniosków.

Dodatkowe informacje

Szczegóły naboru, formularz zgłoszenia oraz  wymagania wobec kandydatów znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 376 91 58.